Aġenti kuntrattwali (CAST Permanenti)

Paġna ewlenija > Aġenti kuntrattwali (CAST Permanenti)

CAST tfisser Għodda ta’ Għażla tal-Aġenti Kuntrattwali. L-Aġenti Kuntrattwali jiġu ingaġġati biex jagħmlu kompiti ta’ xogħol manwali jew ħidma ta’ servizz ta’ għajnuna amministrattiva jew jipprovdu aktar kapaċità addizzjonali f’oqsma speċjalizzati fejn ma jkunx hemm għadd ta’ uffiċjali biżżejjed bil-kapaċitajiet speċjalizzati disponibbli.

Permanenti tfisser li m’hemm l-ebda skadenza biex wieħed japplika għal profil tal-CAST, huwa metodu ta’ għażla miftuħ fejn il-kandidati jżommu r-riżultati tagħhom ta’ suċċess għal perjodu ta’ żmien determinat minn qabel.

L-Aġenti Kuntrattwali jiġu impjegati għal perjodu massimu fiss ta’ 6 snin, bosta drabi b’kuntratti inizjali iqsar minn 6 xhur sa 12-il xahar iżda li jiġġedded, skont it-tip ta’ xogħol. F’xi Aġenziji, Rappreżentazzjonijiet u Delegazzjonijiet, il-kuntratt jista’ jwassal għal kuntratt indefinit.

Gruppi ta’ funzjoni

Il-pożizzjonijiet għal persunal b'kuntratt huma disponibbli għal firxa wiesgħa ta’ impjiegi, li jeħtieġu livelli differenti ta’ kwalifiki. Huma jinqasmu f’erba’ gruppi funzjonali:

  1. Xogħol manwali jew ħidma ta' servizz ta' għajnuna amministrattiva
  2. Ħidma klerikali jew segretarjali, tmexxija tal-uffiċċju u xogħol ieħor ekwivalenti
  3. Xogħol eżekuttiv, abbozzar, kontabilità u xogħol ieħor tekniku ekwivalenti
  4. Xogħol amministrattiv, konsultattiv, lingwistiku u xogħol tekniku ekwivalenti.

Biex tapplika għall-grupp ta’ funzjoni I trid tkun lestejt b’suċċess l-edukazzjoni obbligatorja.

Biex tapplika għall-gruppi ta’ funzjoni II u III trid tkun lestejt l-edukazzjoni postsekondarja jew ikollok diploma ta’ edukazzjoni sekondarja li tagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja. Irid ikollok ukoll esperjenza professjonali xierqa ta’ tliet snin jew aktar jew, fejn ikun ġustifikat fl-interess tas-servizz, taħriġ professjonali jew esperjenza professjonali ta’ livell ekwivalenti.

Biex tapplika għall-grupp ta’ funzjonijiet IV trid tkun lestejt l-istudji universitarji ta’ tliet snin jew aktar jew, fejn dan ikun ġustifikat fl-interess tas-servizz, taħriġ professjonali ta’ livell ekwivalenti.

Tista’ tapplika għal grupp ta’ funzjoni wieħed jew diversi, sakemm tissodisfa r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà.

Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel l-almu tiegħu biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess indaqs għall-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni fuq il-paġna ddedikata tagħna.

 

Profili

Il-CAST Permanenti jinkludi għadd mhux eżawrjenti ta’ profili fil-gruppi ta’ funzjoni I, II, III u IV. F’kull grupp ta’ funzjoni, tista’ tagħżel ukoll profil wieħed jew diversi. Jekk jogħġbok ftakar li dejjem qed tapplika għal profil u mhux għal pożizzjoni speċifika ta’ impjieg.