Arbeidscontractanten / CAST Permanent

Startseite > Arbeidscontractanten / CAST Permanent

CAST staat voor Contract Agents Selection Tool (selectie-instrument voor arbeidscontractanten). Arbeidscontractanten leveren manuele of administratieve ondersteunende diensten of zorgen voor extra mankracht op gespecialiseerde terreinen waarop niet voldoende ambtenaren over de nodige vaardigheden beschikken.

"Permanent" betekent hier dat er geen uiterste datum is om op een CAST-profiel te reageren. Het is een selectiemethode zonder einddatum waarbij geslaagde kandidaten gedurende een vooraf vastgestelde periode in aanmerking komen voor selectie.

Arbeidscontractanten worden voor een beperkte termijn in dienst genomen. Vaak krijgen zij, naargelang het soort werk, aanvankelijk een kort contract van 6 tot 12 maanden, dat eventueel verlengd kan worden. In sommige agentschappen, bureaus, vertegenwoordigingen en delegaties kan het tijdelijke contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Functiegroepen

Arbeidscontractanten kunnen voor allerlei taken worden aangesteld, op verschillende kwalificatieniveaus. Er zijn vier functiegroepen:

  1. handenarbeid en administratieve ondersteuning
  2. kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden
  3. uitvoerende, redactionele, boekhoudkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden
  4. administratieve, adviserende, taalkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden

Voor functiegroep I moet u met succes aan uw leerplicht hebben voldaan.

Voor functiegroepen II en III moet u een diploma hoger onderwijs hebben of een diploma middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. U moet ook ten minste drie jaar relevante beroepservaring hebben of, wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding of gelijkwaardige beroepservaring.

Voor functiegroep IV moet u een universitaire opleiding van ten minste drie jaar met succes hebben afgerond of, wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding van een gelijkwaardig niveau.

U kunt voor een of meer functiegroepen solliciteren, op voorwaarde dat u voldoet aan de toelatingseisen.

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

 

Profielen

CAST Permanent omvat een aantal voorbeelden van mogelijke profielen in de functiegroepen I, II, III en IV. In elke functiegroep kunt u kiezen voor een of meer profielen. Vergeet niet dat u altijd solliciteert voor een profiel en niet voor een specifieke baan.