Kontraktsanställda – Cast Permanent

Förstasida > Kontraktsanställda – Cast Permanent

Förkortningen Cast står för ”Contract Agents Selection Tool” (urvalsverktyget för kontraktsanställda). Kontraktsanställda anställs för manuellt eller administrativt servicearbete, eller inom specifika områden där det råder brist på fast anställd personal med rätt kompetens.

Permanent innebär att det inte finns något sista ansökningsdatum för Cast-profilen. Det rör sig om ett ständigt pågående urvalsförfarande där de sökande behåller sina godkända resultat under en på förhand fastställd tid.

Anställningstiden är begränsad till högst sex år. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader, beroende på typ av jobb, men kan förlängas. Vid vissa organ, byråer, representationer och delegationer kan kontraktet omvandlas till en tillsvidareanställning.

Tjänstegrupper

Kontraktsanställdas arbetsuppgifter är mycket varierande och kräver olika typer av utbildning. De är indelade i följande fyra tjänstegrupper:

  1. Manuellt och administrativt servicearbete
  2. Kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorsledning och liknande uppgifter
  3. Administrativa uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter
  4. Ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter

För att söka till tjänstegrupp I ska du ha gått ut grundskolan med fullständiga betyg.

För att söka till tjänstegrupp II och III ska du ha avslutad gymnasieutbildning eller en högskoleförberedande gymnasieutbildning. Du måste också ha åtminstone tre års lämplig yrkeserfarenhet eller, när det ligger i tjänstens intresse, motsvarande yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet på motsvarande nivå.

För att söka till tjänstegrupp IV ska du ha avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år eller, när det ligger i tjänstens intresse, yrkesutbildning på motsvarande nivå.

Du kan söka till en eller flera tjänstegrupper så länge som du uppfyller behörighetskraven.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Profiler

Cast Permanent omfattar många olika profiler inom tjänstegrupperna I, II, III och IV och fler profiler kan komma att läggas till. Du kan välja en eller flera profiler inom varje tjänstegrupp. Kom dock ihåg att du alltid söker till en viss profil, inte till en specifik tjänst.