Administrátoři v oborech digitální forenzní analýza a operativní a strategická analýza

Úvod > Administrátoři v oborech digitální forenzní analýza a operativní a strategická analýza
Man Looking Through A Binoculars

Evropská komise hledá administrátory v oborech digitální forenzní analýza a operativní a strategická analýza. Přijatí specialisté (třída AD 7) budou pracovat především v Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Nabízíme příležitosti odborníkům, kteří splňují některý z níže uvedených profilů. Přihlásit se můžete pouze na jeden obor.

  • Obor 1 – Digitální forenzní analýza

V rámci vaší pracovní náplně budete především připravovat digitální forenzní operace ve spolupráci s vyšetřovateli případů, kontrolovat a identifikovat digitální média a data z nich, která jsou relevantní pro danou digitální forenzní operaci, shromažďovat příslušná digitální média a získávat data vytvářením bitových kopií pro digitální forenzní analýzu pomocí specializovaného forenzního vybavení a softwarových nástrojů, využívat bitové kopie pro digitální forenzní analýzu k vyhledávání a identifikaci nejrelevantnějších dat pro vyšetřovaný případ, provádět základní analýzu dat, vypracovávat digitální forenzní zprávy.

  • Obor 2 – Operativní a strategická analýza

V rámci vaší pracovní náplně budete především poskytovat rychlou a včasnou operativní analýzu pro vyšetřování úřadu OLAF v oblastech příjmů a výdajů EU, vyhledávat, extrahovat a analyzovat data a informace od Evropské komise, z komerčních databází a otevřených zdrojů, jakož i forenzní data získaná v souvislosti s vyšetřováními úřadu OLAF, vyvíjet zpravodajské a analytické metody s využitím nejnovějšího dostupného softwaru, provádět kvalitativní a kvantitativní strategickou analýzu s cílem dosáhnout pokroku, pokud jde o politiku boje proti podvodům založenou na důkazech a související prevenci.

 

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám EU patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na této internetové stránce.

 

Máte k této práci předpoklady?

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU, kteří mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EUuspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny. Rovněž musí splňovat následující kritéria, která se liší podle jednotlivých oborů:

 

  • Obor 1 – Digitální forenzní analýza: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň čtyř let (popř. tří let) relevantní pro danou náplň práce, nebo odbornou přípravu / odbornou kvalifikaci na úrovni odpovídající úrovni 7 (popř. úrovni 6) evropského rámce kvalifikací (EQF), která je relevantní pro danou náplň práce a uznána/potvrzena členským státem nebo veřejným vnitrostátním či mezinárodním orgánem, obojí následované nejméně šestiletou (popř. sedmiletou) odbornou praxí jako digitální forenzní analytik při vyšetřováních zaměřených na korupci a/nebo finanční trestnou činnost.
     
  • Obor 2 – Operativní a strategická analýza: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň čtyř let (popř. tří let) relevantní pro danou náplň práce, nebo odbornou přípravu / odbornou kvalifikaci na úrovni odpovídající úrovni 7 (popř. úrovni 6) evropského rámce kvalifikací (EQF), která je relevantní pro danou náplň práce a uznána/potvrzena členským státem nebo veřejným vnitrostátním či mezinárodním orgánem, obojí následované nejméně šestiletou (popř. sedmiletou) odbornou praxí jako analytik při vyšetřováních zaměřených na korupci a/nebo finanční trestnou činnost nebo jako strategický analytik pro politiku boje proti korupci.

 

Podrobné informace o požadavcích, podávání přihlášek a o testech najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek začíná 7. října.