Administratorer inden for digital kriminalteknik og operationel og strategisk analyse

Forside > Administratorer inden for digital kriminalteknik og operationel og strategisk analyse
Man Looking Through A Binoculars

Europa-Kommissionen søger administratorer inden for digital kriminalteknik og operationel og strategisk analyse. De bliver ansat som specialister (lønklasse AD 7) og vil hovedsagelig arbejde i Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Vi er på udkig efter eksperter, der passer til en af de nedenstående jobprofiler. Bemærk, at du kun kan ansøge inden for ét område..

  • Område 1 – Digital kriminalteknik

Nogle af dine vigtigste opgaver vil være at forberede digitale kriminaltekniske foranstaltninger i samarbejde med efterforskerne, undersøge og identificere digitalemedier, der er relevante for den digitale kriminaltekniske foranstaltning, samt deres data, indsamle relevante digitale medier og indhente data ved at udarbejde digitalt kriminalteknisk materiale i billedformat ved hjælp af specialiseret kriminalteknisk udstyr og softwareværktøjer, anvende de digitale kriminaltekniske billeder til at søge efter og identificere de mest relevante data i den sag, der efterforskes, foretage en grundlæggende analyse af de relevante data og udarbejde digitale kriminaltekniske rapporter.

  • Område 2 – Operationel og strategisk analyse

Nogle af dine vigtigste opgaver vil være at udarbejde hurtige og rettidige operationelle analyser i forbindelse med OLAF's undersøgelser af EU's indtægter og udgifter, søge efter, udtrække og analysere data fra Europa-Kommissionen, kommercielle databaser og åbne kilder samt kriminaltekniske data indhentet i forbindelse med OLAF's undersøgelser, udvikle efterretnings- og analysemetoder ved hjælp af den nyeste software og foretage kvalitative og kvantitative strategiske analyser til brug for evidensbaseret politik for bekæmpelse og forebyggelse af svig.

 

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine færdigheder og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

 

For at ansøge skal du være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de officielle EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til enten engelsk eller fransk. Desuden vil du skulle opfylde følgende kriterier, som varierer alt efter område:

 

  • Område 1 – Digital kriminalteknik: Mindst 4 års (i visse tilfælde 3 års) uddannelse på universitetsniveau, som har relevans for de beskrevne arbejdsopgaver, eller erhvervsuddannelse/kvalifikationer på et niveau svarende til niveau 7 (i visse tilfælde niveau 6) i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), som har relevans for de beskrevne arbejdsopgaver, og som er anerkendt/attesteret af en medlemsstat eller et internationalt organ, efterfulgt af mindst 6 års (i visse tilfælde 7 års) erhvervserfaring som ekspert i digital kriminalteknik i forbindelse med undersøgelser til bekæmpelse af korruption og/eller økonomisk kriminalitet.
     
  • Område 2 – Operationel og strategisk analyse: Mindst 4 års (i visse tilfælde 3 års) uddannelse på universitetsniveau, som har relevans for de beskrevne arbejdsopgaver, eller erhvervsuddannelse/kvalifikationer på et niveau svarende til niveau 7 (i visse tilfælde niveau 6) i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), som har relevans for de beskrevne arbejdsopgaver, og som er anerkendt/attesteret af en medlemsstat eller et internationalt organ, efterfulgt af mindst 6 års (i visse tilfælde 7 års) erhvervserfaring som analytiker i forbindelse med undersøgelser til bekæmpelse af korruption og/eller økonomisk kriminalitet.

 

Læs alt om ansøgningskravene, ansøgningsproceduren og udvælgelsesprøven i meddelelsen om udvælgelsesprøven på vores ansøgningssider nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 7. oktober.