Digitaalisen forensiikan sekä operatiivisen ja strategisen analyysin alojen hallintovirkamiehet

Etusivu > Digitaalisen forensiikan sekä operatiivisen ja strategisen analyysin alojen hallintovirkamiehet
Man Looking Through A Binoculars

Euroopan komissio hakee palvelukseensa digitaalisen forensiikan sekä operatiivisen ja strategisen analyysin alojen hallintovirkamiehiä. Palvelukseen otetut asiantuntijat (palkkaluokka AD 7) työskentelevät pääasiassa Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF).

Tarjolla on töitä seuraavissa asiantuntijaprofiileissa. Huom. Hakija voi valita vain yhden alan.

  • Ala 1 – Digitaalinen forensiikka

Keskeisiin tehtäviin kuuluu digitaalisen rikostutkinnan valmistelu yhdessä tapausten tutkijoiden kanssa, digitaalisten tallennusvälineiden ja niissä olevan, rikostutkinnan kannalta merkityksellisen datan tutkiminen ja määrittäminen, merkityksellisten digitaalisten tallennusvälineiden talteenotto ja datan hankinta luomalla täydellisiä kuvamuotoisia kopioita digitaalista tutkintaa varten rikosteknisten erikoislaitteiden ja ohjelmistotyökalujen avulla, digitaalisen rikostutkinnan kuvamuotoisten kopioiden käyttö tutkittavan tapauksen kannalta merkityksellisimmän datan etsimiseen ja määrittämiseen, datan perusanalysointi, digitaalisen forensiikan raporttien tuottaminen.

  • Ala 2 – Operatiivinen ja strateginen analyysi

Keskeisiin tehtäviin kuuluu operatiivisten analyysien nopea toimittaminen EU:n tuloja ja menoja koskevia OLAFin tutkimuksia varten, Euroopan komissiolta, kaupallisista tietokannoista ja avoimista lähteistä peräisin olevan datan ja tiedon sekä OLAFin tutkimusten yhteydessä saadun rikosteknisen datan etsiminen, poimiminen ja analysointi, tiedustelu- ja analyysimenetelmien kehittäminen käyttäen uusimpia saatavilla olevia ohjelmistoja, tietojen laadullinen ja määrällinen strateginen analysointi näyttöön perustuvan petosten torjunnan ja ennaltaehkäisyn edistämiseksi.

 

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

 

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n virallisessa kielessä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito. Hakijan on täytettävä myös seuraavat vaatimukset, jotka vaihtelevat eri alojen mukaan:

 

  • Ala 1 – Digitaalinen forensiikka: Hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen (tai kolmivuotinen) korkeakoulututkinto tehtäviin liittyvältä alalta tai eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 7 (tai tasoa 6) vastaava tehtäviin liittyvä ammatillinen koulutus/ammattipätevyys, jonka jäsenvaltio tai kansallinen tai kansainvälinen julkinen elin tunnustaa/todistaa, ja sen jälkeen hankittu vähintään 6 vuoden (tai 7 vuoden) työkokemus digitaalisen forensiikan asiantuntijatehtävistä korruption ja/tai talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävien tutkimusten tukena.
     
  • Ala 2 – Operatiivinen ja strateginen analyysi: Hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen (tai kolmivuotinen) korkeakoulututkinto tehtäviin liittyvältä alalta tai eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 7 (tai tasoa 6) vastaava tehtäviin liittyvä ammatillinen koulutus/ammattipätevyys, jonka jäsenvaltio tai kansallinen tai kansainvälinen julkinen elin tunnustaa/todistaa, ja sen jälkeen hankittu vähintään 6 vuoden (tai 7 vuoden) työkokemus korruption ja/tai talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävää tutkintaa tukevan analyytikon työstä tai petostentorjuntaa tukevan strategisen analyytikon työstä.

 

Lisätietoa vaatimuksista, hakumenettelystä ja valintakokeista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavista linkeistä avautuvilla hakusivuilla.

Hakuaika alkaa 7. lokakuuta 2021.