Administratori u području digitalne forenzike te operativne i strateške analize

Početna stranica > Administratori u području digitalne forenzike te operativne i strateške analize
Man Looking Through A Binoculars

Europska komisija (EK) traži administratore u području digitalne forenzike te operativne i strateške analize. Zaposleni stručnjaci (razred AD 7) uglavnom će raditi u Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

Poziv je upućen stručnjacima u profilima navedenima u nastavku. Kandidati se mogu prijaviti samo za jedno područje.

  • Područje 1. – Digitalna forenzika

Među vašim glavnim zadaćama bit će priprema digitalnih forenzičkih operacija u suradnji s istražiteljima koji rade na slučaju, provjera i identificiranje digitalnih medija i njihovih podataka koji su relevantni za određenu digitalnu forenzičku operaciju, prikupljanje relevantnih digitalnih medija i dohvat podataka stvaranjem digitalnih forenzičkih slika s pomoću specijalizirane forenzičke opreme i programskih alata, upotreba digitalnih forenzičkih slika u cilju pretraživanja i identificiranja podataka najrelevantnijih za slučaj koji se istražuje, provedba osnovne analize podataka te izrada digitalnih forenzičkih izvještaja.

  • Područje 2. – Operativna i strateška analiza

Među vašim glavnim zadaćama bit će osiguravanje brze i pravodobne operativne analize za istrage OLAF-a u područjima prihoda i rashoda EU-a, pretraživanje, preuzimanje i analiziranje informacija dobivenih od Europske komisije te iz komercijalnih baza podataka i otvorenih izvora kao i forenzičkih podataka dobivenih u okviru OLAF-ovih istraga, razvoj obavještajnih i analitičkih metodologija s pomoću najnovijeg dostupnog softvera te provedba kvalitativne i kvantitativne strateške analize u cilju poboljšanja politike prevencije i borbe protiv prijevara temeljenih na dokazima.

 

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira dostupno je na stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

 

Za prijavu morate biti državljani države članice EU-a, imati temeljito znanje jednog službenog jezika EU-a i zadovoljavajuće znanje engleskog ili francuskog jezika. Usto morate ispunjavati sljedeće kriterije, koji se razlikuju za različita područja:

 

  • Područje 1. – Digitalna forenzika: Morate imati diplomu sveučilišnog studija od najmanje 4 (ili 3) godine iz područja relevantnog za navedene poslove ili stručnu osposobljenost/stručnu kvalifikaciju iz područja relevantnog za navedene poslove koja odgovara razini 7 (ili razini 6) Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF-a) i koju priznaje/ovjerava određena država članica ili nacionalno odnosno međunarodno javno tijelo, nakon koje ste stekli najmanje 6 godina (odnosno 7 godina) radnog iskustva na poslovima ispitivača digitalne forenzike u pružanju podrške istragama usmjerenima na korupciju i/ili financijski kriminal.
     
  • Područje 2. – Operativna i strateška analiza: Morate imati diplomu sveučilišnog studija od najmanje 4 (ili 3) godine iz područja relevantnog za navedene poslove ili stručnu osposobljenost/stručnu kvalifikaciju iz područja relevantnog za navedene poslove koja odgovara razini 7 (ili razini 6) Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF-a) i koju priznaje/ovjerava određena država članica ili nacionalno odnosno međunarodno javno tijelo, nakon koje ste stekli najmanje 6 godina (odnosno 7 godina) radnog iskustva na poslovima analitičara u pružanju podrške istragama usmjerenima na korupciju i/ili financijski kriminal ili strateškog analitičara u pružanju podrške politici borbe protiv prijevara.

 

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje, postupku prijave i testovima dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 7. listopada.