Skaitmeninės ekspertizės ir operatyvinės ir strateginės analizės srities administratoriai

Pradžia > Skaitmeninės ekspertizės ir operatyvinės ir strateginės analizės srities administratoriai
Man Looking Through A Binoculars

Europos Komisija (EK) ieško administratorių skaitmeninės ekspertizės ir operatyvinės ir strateginės analizės srityse. Įdarbinti specialistai (AD7 lygio) daugiausia dirbs Europos kovos su sukčiavimu tarnyboje (OLAF).

Siūlome darbą toliau nurodytų specializacijų specialistams. Atkreipkite dėmesį į tai, kad paraišką galima teikti tik dėl vienos srities.

  • 1 sritis. Skaitmeninė ekspertizė

Kai kurios iš pagrindinių užduočių bus rengti skaitmeninės ekspertizės operacijas bendradarbiaujant su bylų tyrėjais; tikrinti ir identifikuoti skaitmenines laikmenas ir jų duomenis, susijusius su skaitmeninės ekspertizės operacija; rinkti atitinkamas skaitmenines laikmenas ir naudojant specializuotą ekspertizės įrangą ir programinės įrangos priemones išgauti duomenis sukuriant skaitmeninės ekspertizės atvaizdus; naudojant skaitmeninės ekspertizės atvaizdus ieškoti tiriamai bylai svarbiausių duomenų ir juos nustatyti; atlikti pagrindinę su byla susijusių duomenų analizę; rengti skaitmeninės ekspertizės ataskaitas.

  • 2 sritis. Veiklos ir strateginė analizė

Kai kurios iš pagrindinių užduočių bus skubiai ir laiku teikti operatyvinę analizę, susijusią su OLAF tyrimais ES pajamų ir išlaidų srityse; atlikti duomenų ir informacijos Europos Komisijos ir komercinėse duomenų bazėse, atviruosiuose šaltiniuose, taip pat teismo ekspertizės duomenų, gautų vykdant OLAF tyrimus, paiešką, juos išgauti ir analizuoti; naudojant naujausią turimą programinę įrangą kurti žvalgybos ir analitinę metodiką; atlikti kokybinę ir kiekybinę strateginę analizę siekiant plėtoti įrodymais grindžiamą kovos su sukčiavimu politiką ir skatinti sukčiavimo prevenciją.

 

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

 

Paraiškas teikti gali ES piliečiai, labai gerai mokantys vieną oficialiąją ES kalbą ir pakankamai gerai mokantys anglų arba prancūzų kalbą. Kandidatai taip pat turi atitikti kriterijus, kurie priklauso nuo to, kurioje srityje norima dirbti:

 

  • 1 sritis. Skaitmeninė ekspertizė. Kandidatai turi turėti bent 4 metų (arba 3 metų) universitetinį išsilavinimą, susijusį su pareigomis, arba Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) 7 lygį (arba 6 lygį) atitinkantį profesinį parengimą (kvalifikaciją), susijusį su pareigomis ir pripažįstamą / patvirtintą valstybės narės arba viešosios nacionalinės ar tarptautinės įstaigos, po kurio įgyta bent 6 metų (arba, atitinkamai, 7 metų) profesinė patirtis dirbant skaitmeninės ekspertizės tyrėju, padedančiu vykdyti korupcijos ir (arba) finansinių nusikaltimų tyrimus.
     
  • 2 sritis. Veiklos ir strateginė analizė. Kandidatai turi turėti bent 4 metų (arba 3 metų) universitetinį išsilavinimą, susijusį su pareigomis, arba Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) 7 lygį (arba 6 lygį) atitinkantį profesinį parengimą (kvalifikaciją), susijusį su pareigomis ir pripažįstamą / patvirtintą valstybės narės arba viešosios nacionalinės ar tarptautinės įstaigos, po kurio įgyta bent 6 metų (arba, atitinkamai, 7 metų) profesinė patirtis dirbant analitiku, padedančiu vykdyti korupcijos ir (arba) finansinių nusikaltimų tyrimus, arba strateginiu analitiku, padedančiu vykdyti kovos su sukčiavimu politiką.

 

Išsami informacija apie reikalavimus, paraiškų teikimo tvarką ir testus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau paraiškų teikimo puslapius).

Paraiškos priimamos nuo spalio 7 d.