Administratori digitālās kriminālistikas un operatīvās un stratēģiskās analīzes jomā

Sākumlapa > Administratori digitālās kriminālistikas un operatīvās un stratēģiskās analīzes jomā
Man Looking Through A Binoculars

Eiropas Komisija (EK) meklē administratorus digitālās kriminālistikas un operatīvās un stratēģiskās analīzes jomā. Darbā pieņemtie speciālisti (pakāpe AD 7) strādās galvenokārt Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Mēs piedāvājam darba iespējas zemāk aprakstīto profilu speciālistiem. Lūdzam ņemt vērā, ka varat pieteikties tikai vienai jomai.

  • 1. joma – digitālā kriminālistika

Daži no jūsu galvenajiem pienākumiem būs šādi: sagatavot digitālās kriminālistikas operācijas, strādājot kopā ar lietu izmeklētājiem, pārbaudīt un identificēt digitālos medijus un to datus, kas attiecas uz digitālās kriminālistikas operāciju, vākt attiecīgos digitālos medijus un iegūt datus, veidojot digitālās kriminālistikas attēlus, izmantojot specializētas kriminālistikas iekārtas un programmatūras rīkus, izmantot digitālās kriminālistikas attēlus, lai meklētu un identificētu izmeklēšanai visnozīmīgākos datus, veikt datu pamatanalīzi, sagatavot digitālās kriminālistikas ziņojumus.

  • 2. joma – operatīvā un stratēģiskā analīze

Daži no jūsu galvenajiem pienākumiem būs šādi: nodrošināt ātru un laicīgu operatīvo analīzi OLAF izmeklēšanām ES ieņēmumu un izdevumu jomā, meklēt, iegūt un analizēt datus un informāciju no Eiropas Komisijas, komerciālām datubāzēm, atvērtiem avotiem, kā arī tiesu ekspertīzes datiem, kas iegūti saistībā ar OLAF izmeklēšanām, izstrādāt izlūkošanas un analītiskās metodes, izmantojot jaunāko pieejamo programmatūru, pamatojoties uz informāciju no dažādiem avotiem, veikt kvalitatīvu un kvantitatīvu stratēģisko analīzi, lai veicinātu uz pierādījumiem balstītu krāpšanas apkarošanas politiku un krāpšanas novēršanu.

 

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

 

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot kāda no ES oficiālajām valodām, kā arī apmierinošā līmenī jāpārvalda angļu vai franču valoda. Jums ir arī jāatbilst šādiem kritērijiem, kas ir atkarīgi no jūsu izvēlētās jomas.

 

  • 1. joma – digitālā kriminālistika: jums tiek prasīts izglītības līmenis, kurš atbilst pabeigtām vismaz četrus gadus (vai 3 gadus) ilgām universitātes studijām un kurš atbilst pienākumiem, vai profesionāla apmācība/profesionālā kvalifikācija, kuras līmenis ir līdzvērtīgs Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7. līmenim (vai 6. līmenim) un atbilst attiecīgajiem darba pienākumiem un kuru atzinusi vai apliecinājusi dalībvalsts vai valsts vai starptautiska struktūra. Pēc augstākās izglītības iegūšanas jums ir jābūt ieguvušam vismaz 6 (vai attiecīgi 7 gadus) ilgu darba pieredzi digitālās kriminālistikas eksperta amatā, piedaloties izmeklēšanās, kuras saistītas ar korupcijas un/vai finanšu noziegumu apkarošanu.
     
  • 2. joma – operatīvā un stratēģiskā analīze: jums tiek prasīts izglītības līmenis, kurš atbilst pabeigtām vismaz četrus gadus (vai 3 gadus) ilgām universitātes studijām, vai profesionāla apmācība/profesionālā kvalifikācija, kuras līmenis ir līdzvērtīgs Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7. līmenim (vai 6. līmenim) un atbilst attiecīgajiem darba pienākumiem un kuru atzīst vai apliecina dalībvalsts vai publiska valsts vai starptautiska struktūra. Pēc augstākās izglītības iegūšanas jums ir jābūt ieguvušam vismaz sešu (vai attiecīgi septiņu) gadu darba pieredze kā analītiķim, piedaloties izmeklēšanās, kuras saistītas ar korupcijas un/vai finanšu noziegumu apkarošanu, vai kā stratēģiskam analītiķim, kas atbalsta krāpšanas apkarošanas politiku.

 

Sīkāku informāciju par prasībām, pieteikšanās procedūru un testiem meklējiet paziņojumā par konkursu mūsu pieteikšanās lapās, kas norādītas zemāk.

Pieteikšanās periods sākas 7. oktobrī.