Amministraturi fil-forensika diġitali u fl-analiżi operazzjonali u strateġika

Paġna ewlenija > Amministraturi fil-forensika diġitali u fl-analiżi operazzjonali u strateġika
Man Looking Through A Binoculars

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) qed tfittex amministraturi fl-oqsma tal-forensika diġitali u tal-analiżi operazzjonali u strateġika. Speċjalisti reklutati (grad AD7) se jaħdmu prinċipalment fl-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

Aħna noffru opportunitajiet lill-esperti li huma adattati għal kwalunkwe wieħed mill-profili ta’ hawn taħt. Jekk jogħġbok kun af li tista’ tapplika biss għal qasam wieħed..

  • Qasam 1 – Forensika diġitali

Uħud mill-kompiti ewlenin tiegħek se jkunu li tħejji operazzjonijiet forensiċi diġitali filwaqt li taħdem flimkien mal-investigaturi tal-każ; tispezzjona u tidentifika l-media diġitali u d-data tagħhom rilevanti għall-operazzjoni forensika diġitali; tiġbor il-media diġitali rilevanti u takkwista data billi toħloq immaġni stampi diġitali bl-użu ta’ tagħmir forensiku speċjalizzat u għodod tas-software; tuża l-istampi forensiċi diġitali biex tfittex u tidentifika l-aktar data rilevanti għall-każ li qed jiġi investigat; twettaq analiżi bażika tad-data; tipproduċi rapporti forensiċi diġitali.

  • Qasam 2 – Analiżi operazzjonali u strateġika

Uħud mill-kompiti ewlenin tiegħek se jkunu li tipprovdi analiżi operazzjonali f’waqtha u mill-ewwel għall-investigazzjonijiet tal-OLAF fl-oqsma tad-dħul u n-nefqa tal-UE; tfittex, tislet u tanalizza data u informazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea, bażijiet ta’ data kummerċjali, sorsi miftuħa, kif ukoll data forensika miksuba fil-kuntest tal-investigazzjonijiet tal-OLAF; tiżviluppa metodoloġiji ta’ intelliġenza u analitiċi bl-użu tal-aħħar software disponibbli; twettaq analiżi strateġika kwalitattiva u kwantitattiva biex tavvanza l-politika u l-prevenzjoni bbażati fuq l-evidenza kontra l-frodi.

 

Bħala impjegatur, l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE joffru komunità ta’ għarfien espert b’firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet biex twessa’ t-tagħlim, ittejjeb il-ħiliet u tiżviluppa l-karriera tiegħek. 

Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel minn kollox biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess indaqs lill-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni fil-paġna ddedikata tagħna.

 

Għandek dak li hu meħtieġ?

 

Biex tapplika, trid tkun ċittadin tal-UE, ikollok għarfien profond ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u għarfien sodisfaċenti tal-Ingliż jew tal-Franċiż. Se jkollok bżonn tissodisfa wkoll il-kriterji li ġejjin li jvarjaw skont l-oqsma differenti:

 

  • Qasam 1 – Forensika diġitali: Irid ikollok grad universitarju ta’ mill-inqas 4 snin (jew 3 snin) rilevanti għad-dmirijiet, jew taħriġ/kwalifika professjonali ta’ livell ekwivalenti għall-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) livell 7 (jew livell 6) rilevanti għad-dmirijiet u rikonoxxut/attestat minn Stat Membru jew korp pubbliku nazzjonali jew internazzjonali, segwit minn tal-inqas 6 snin (jew 7 snin rispettivament) ta’ esperjenza professjonali bħala eżaminatur tal-forensika diġitali b’appoġġ għal investigazzjonijiet immirati lejn il-korruzzjoni u/jew il-kriminalità finanzjarja.
     
  • Qasam 2 – Analiżi operazzjonali u strateġika: Irid ikollok grad universitarju ta’ mill-inqas 4 snin (jew 3 snin) rilevanti għad-dmirijiet, jew taħriġ/kwalifika professjonali ta’ livell ekwivalenti għall-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) livell 7 (jew livell 6) rilevanti għad-dmirijiet u rikonoxxut/attestat minn Stat Membru jew korp pubbliku nazzjonali jew internazzjonali, segwit minn tal-inqas 6 snin (jew 7 snin rispettivament) ta’ esperjenza professjonali bħala analista li jappoġġja investigazzjonijiet immirati lejn il-korruzzjoni u/jew il-kriminalità finanzjarja jew bħala analista strateġiku li jappoġġja l-politika kontra l-frodi.https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications

 

Għal informazzjoni ddettaljata dwar ir-rekwiżiti, il-proċedura tal-applikazzjoni u t-testijiet, jekk jogħġbok aqra l-Avviż tal-Kompetizzjoni fil-paġni tal-applikazzjoni tagħna hawn taħt.

Il-perjodu ta’ applikazzjoni jiftaħ fis-7 ta’ Ottubru.