Ambtenaren op het gebied van digitaal forensisch onderzoek en op het gebied van operationele en strategische analyse

Startseite > Ambtenaren op het gebied van digitaal forensisch onderzoek en op het gebied van operationele en strategische analyse
Man Looking Through A Binoculars

De Europese Commissie is op zoek naar specialisten op het gebied van digitaal forensisch onderzoek en op het gebied van operationele en strategische analyse die als ambtenaar in rang AD7 voornamelijk zullen worden ingezet bij het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Wij zoeken deskundigen die beantwoorden aan een van de onderstaande profielen. U kunt maar voor één profiel solliciteren!

  • Vakgebied 1 – Digitaal forensisch onderzoek

Uw kerntaken zijn het voorbereiden van digitale forensische onderzoeken in samenwerking met de rechercheurs/onderzoekers die met de zaak belast zijn. U controleert en identificeert digitale media en de gegevens daarin die relevant zijn voor het onderzoek. U verzamelt relevante digitale media en verkrijgt gegevens door digitale forensische beelden te maken met behulp van gespecialiseerde apparatuur en software en met behulp van die beelden gaat u na welke gegevens het relevantst zijn. U voert basisanalyses uit en stelt rapporten over digitaal forensisch onderzoek op.

  • Vakgebied 2 – Operationele en strategische analyse

Uw kerntaken zijn het verrichten van snelle en tijdige operationele analyses voor OLAF-onderzoeken op het gebied van de EU-ontvangsten en -uitgaven. U houdt zich bezig met het opzoeken, extraheren en analyseren van gegevens en informatie van de Europese Commissie, commerciële databanken en open bronnen, alsook forensische gegevens die zijn verkregen in het kader van OLAF-onderzoeken. U ontwikkelt inlichtingen- en analysemethoden met gebruikmaking van de meest recente software en verricht kwalitatieve en kwantitatieve strategische analyses voor de empirische onderbouwing van fraudebestrijdingsbeleid en fraudepreventie.

 

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. 

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

 

Bent u de geknipte persoon?

 

Om te kunnen solliciteren moet u EU-burger zijn en een grondige kennis hebben van één van de officiële talen van de EU, en voldoende kennis van het Engels of Frans. U moet ook voldoen aan de volgende criteria:

 

  • Vakgebied 1 – Digitaal forensisch onderzoek: U moet beschikken over een diploma van een opleiding van universitair niveau van ten minste vier jaar op een relevant vakgebied, of over een beroepsopleiding/beroepskwalificatie die overeenkomt met ten minste niveau 7 van het Europees kwalificatiekader (EKK), verband houdt met de taken, en erkend of bevestigd is door een lidstaat of een nationale of internationale overheidsinstantie, gevolgd door ten minste zes jaar werkervaring als digitaal forensisch rechercheur ter ondersteuning van onderzoeken naar corruptie en/of financiële criminaliteit. Een andere mogelijkheid is een diploma van een opleiding van universitair niveau van drie jaar, of een kwalificatie van niveau 6 van het EKK, maar dan gevolgd door ten minste zeven jaar relevante werkervaring.
     
  • Vakgebied 2 – Operationele en strategische analyse: U moet beschikken over een diploma van een opleiding van universitair niveau van ten minste vier jaar op een relevant vakgebied, of over een beroepsopleiding/beroepskwalificatie die overeenkomt met ten minste niveau 7 van het Europees kwalificatiekader (EKK), verband houdt met de taken, en erkend of bevestigd is door een lidstaat of een nationale of internationale overheidsinstantie, gevolgd door ten minste zes jaar werkervaring als analist ter ondersteuning van onderzoeken naar corruptie en/of financiële criminaliteit of als strategisch analist ter ondersteuning van fraudebestrijdingsbeleid. Een andere mogelijkheid is een diploma van een opleiding van universitair niveau van drie jaar, of een kwalificatie van niveau 6 van het EKK, maar dan gevolgd door ten minste zeven jaar relevante werkervaring.

 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de sollicitatieprocedure en de tests vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op de pagina hieronder.

U kunt solliciteren vanaf 7 oktober.