Administratori în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice și în domeniul analizei operaționale și strategice

Acasă > Administratori în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice și în domeniul analizei operaționale și strategice
Man Looking Through A Binoculars

Comisia Europeană (CE) caută administratori în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice și în domeniul analizei operaționale și strategice. Specialiștii recrutați (gradul AD7) vor lucra în principal la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Le oferim oportunități experților care corespund unuia dintre profilurile de mai jos. Atenție, nu vă puteți înscrie decât pentru un singur domeniu.

  • Domeniul 1 – Investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice

Iată câteva dintre atribuțiile principale pe care le veți avea dacă sunteți recrutat: pregătirea operațiunilor de investigare criminalistică a infracțiunilor informatice, în colaborare cu investigatorii de caz; inspectarea și identificarea suporturilor digitale și a datelor pe care le conțin acestea care sunt relevante pentru operațiunea de investigare criminalistică a infracțiunilor informatice; colectarea suporturilor digitale relevante și obținerea de date prin crearea de copii în cadrul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice, cu ajutorul unor echipamente și instrumente software criminalistice specializate; utilizarea copiilor efectuate în cadrul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice cu scopul de a căuta și de a identifica cele mai relevante date pentru cazul care face obiectul investigației; efectuarea unei analize de bază a datelor; redactarea de rapoarte privind investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice.

  • Domeniul 2 – Analiză operațională și strategică

Iată câteva dintre atribuții principale pe care le veți avea dacă sunteți recrutat: furnizarea de analize operaționale cu promptitudine și în timp util pentru investigațiile OLAF în domeniile veniturilor și cheltuielilor UE; căutarea, extragerea și analizarea datelor și a informațiilor furnizate de Comisia Europeană, de bazele de date comerciale, de sursele deschise, precum și a datelor criminalistice obținute în contextul investigațiilor OLAF; dezvoltarea de metodologii în materie de date operative și de metodologii analitice, utilizând cel mai recent software disponibil; efectuarea unei analize strategice calitative și cantitative pentru a promova politica antifraudă și măsurile de prevenire a fraudelor bazate pe date concrete.

 

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. 

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

 

Îndepliniți toate condițiile?

 

Pentru a vă putea depune candidatura, trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți temeinic una dintre limbile oficiale ale UE și limba engleză sau franceză la nivel satisfăcător. De asemenea, va trebui să îndepliniți următoarele criterii, care variază în funcție de domeniu:

 

  • Domeniul 1 – Investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice: Trebuie să aveți o diplomă universitară care atestă studii de cel puțin 4 ani (sau 3 ani) relevantă pentru natura atribuțiilor sau o formare/calificare profesională de nivel echivalent nivelului 7 (sau 6) din Cadrul european al calificărilor (CEC) relevantă pentru atribuții și recunoscută/atestată de un stat membru sau de un organism public național sau internațional, urmată de cel puțin 6 ani (sau respectiv 7 ani) de experiență profesională în calitate de expert în materie de investigare criminalistică a infracțiunilor informatice care contribuie la investigații având ca obiect fapte de corupție și/sau infracțiuni financiare.
     
  • Domeniul 2 – Analiză operațională și strategică: Trebuie să aveți o diplomă universitară care atestă studii de cel puțin 4 ani (sau 3 ani) relevantă pentru natura atribuțiilor sau o formare/calificare profesională de nivel echivalent nivelului 7 (sau 6) din Cadrul european al calificărilor (CEC) relevantă pentru atribuții și recunoscută/atestată de un stat membru sau de un organism public național sau internațional, urmată de cel puțin 6 ani (sau respectiv 7 ani) de experiență profesională în calitate de analist care contribuie la investigații având ca obiect fapte de corupție și/sau infracțiuni financiare sau în calitate de analist strategic care contribuie la politica antifraudă.https://europa.eu/europass/ro/compare-qualifications

 

Pentru detalii despre cerințe, procedura de înscriere și teste, consultați Anunțul de concurs de pe paginile noastre pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 7 octombrie.