Upravni uslužbenci na področju digitalne forenzike ter operativne in strateške analize

Domača stran > Upravni uslužbenci na področju digitalne forenzike ter operativne in strateške analize
Man Looking Through A Binoculars

Evropska komisija išče upravne uslužbence in uslužbenke na področjih digitalne forenzike ter operativne in strateške analize. Zaposleni strokovnjaki in strokovnjakinje (razred AD7) bodo večinoma delali v Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF).

Ponujamo priložnosti strokovnjakom in strokovnjakinjam profilov, predstavljenih v nadaljevanju. Prijavite se lahko samo za eno področje.

  • Področje 1 – Digitalna forenzika

Med vašimi glavnimi nalogami bodo priprava digitalnih forenzičnih operacij v sodelovanju s preiskovalci primerov; pregledovanje in opredelitev digitalnih medijev in njihovih podatkov, relevantnih za digitalno forenzično operacijo; zbiranje relevantnih digitalnih medijev in pridobivanje podatkov z izdelavo digitalnih forenzičnih slik s specializirano forenzično opremo in programskimi orodji, uporaba digitalnih forenzičnih slik za iskanje in opredelitev najbolj relevantnih podatkov za primer, ki se preiskuje; osnovna analiza podatkov; priprava poročil na področju digitalne forenzike.

  • Področje 2 – Operativna in strateška analiza

Med vašimi glavnimi nalogami bodo izvedba hitre in pravočasne operativne analize za preiskave OLAF na področju odhodkov in prihodkov EU; iskanje, ekstrakcija in analiziranje podatkov in informacij Evropske komisije, komercialnih podatkovnih zbirk in odprtih virov ter forenzičnih podatkov, pridobljenih v okviru preiskav OLAF; razvijanje obveščevalnih in analitičnih metodologij z najnovejšo razpoložljivo programsko opremo; izvedba kvalitativne in kvantitativne strateške analize za izboljšanje politike za boj proti goljufijam in preprečevanja goljufij, ki temeljita na dokazih.

 

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov je na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

 

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od uradnih jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino ali francoščino. Izpolnjevati boste morali tudi naslednja merila, ki se po posameznih področjih razlikujejo:

 

  • Področje 1 – Digitalna forenzika: imeti morate končan vsaj štiriletni (ali triletni) visokošolski študij, povezan z nalogami, ali poklicno(-e) usposabljanje/kvalifikacije, ki je/so enakovredno(-e) ravni 7 (ali ravni 6) evropskega ogrodja kvalifikacij, povezano(-e) s predvidenimi nalogami ter priznano(-e) ali potrjeno(-e) s strani države članice ali javnega nacionalnega ali mednarodnega organa in ki mu/jim sledi vsaj 6 let (oziroma 7 let) delovnih izkušenj na delovnem mestu digitalnega forenzika za podporo preiskavam v zvezi s korupcijo in/ali finančnim kriminalom.
     
  • Področje 2 – Operativna in strateška analiza: imeti morate končan vsaj štiriletni (ali triletni) visokošolski študij, povezan z nalogami, ali poklicno(-e) usposabljanje/kvalifikacije, ki je/so enakovredno(-e) ravni 7 (ali ravni 6) evropskega ogrodja kvalifikacij, povezano(-e) s predvidenimi nalogami ter priznano(-e) ali potrjeno(-e) s strani države članice ali javnega nacionalnega ali mednarodnega organa in ki mu/jim sledi vsaj 6 let (oziroma 7 let) delovnih izkušenj na delovnem mestu analitika za podporo preiskavam v zvezi s korupcijo in/ali finančnim kriminalom ali strateškega analitika za podporo politiki za boj proti goljufijam.

 

Podrobnejše informacije o pogojih, postopku prijave in testih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnjih straneh za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati 7. oktobra.