Handläggare inom it-forensik och operativ och strategisk analys

Förstasida > Handläggare inom it-forensik och operativ och strategisk analys
Man Looking Through A Binoculars

EU-kommissionen söker just nu handläggare inom it-forensik och operativ och strategisk analys. Om du rekryteras som specialist (lönegrad AD 7) får du främst arbeta vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Vi söker specialister som passar in på någon av profilerna nedan. Du får bara söka till ett av områdena.

  • Område 1 – It-forensik

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att förbereda it-forensiska operationer i samarbete med utredare, inspektera och identifiera digitala lagringsmedier och deras data som är relevanta för operationer på it-området, samla in relevanta digitala lagringsmedier och ta fram data genom att skapa it-forensiska avbilder med hjälp av specialiserad forensisk utrustning och programvaruverktyg, använda it-forensiska avbilder för att söka efter och identifiera den mest relevanta datan i det ärende som är under utredning, göra en grundläggande analys av datan och utarbeta it-forensiska rapporter.

  • Område 2 – Operativ och strategisk analys

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att snabbt och i god tid göra operativa analyser för Olafs utredningar rörande EU:s inkomster och utgifter, söka, extrahera och analysera data och information från EU-kommissionen, kommersiella databaser, öppna källor samt forensiska data som tagits fram i samband med Olafs utredningar, utveckla underrättelse- och analysmetoder med hjälp av den senaste tillgängliga programvaran och göra kvalitativa och kvantitativa strategiska analyser för att främja evidensbaserad politik för att förebygga och bekämpa bedrägerier.

 

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

 

För att kunna ansöka måste du vara medborgare i ett EU-land och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska. Du måste också uppfylla följande krav som varierar beroende på område:

 

  • Område 1 – It-forensik: Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre eller fyra år som är relevant för arbetsuppgifterna, eller yrkesutbildning/yrkeskvalifikationer motsvarande nivå 6 eller nivå 7 i den europeiska referensramen för kvalifikationer som är relevant för arbetsuppgifterna och som erkänts eller styrkts av ett medlemsland eller ett offentligt nationellt eller internationellt organ, följt av minst sju eller sex år som it-forensiker med erfarenhet av utredningar av korruption och/eller ekonomisk brottslighet.
     
  • Område 2 – Operativ och strategisk analys: Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre eller fyra år som är relevant för arbetsuppgifterna, eller yrkesutbildning/yrkeskvalifikationer motsvarande nivå 6 eller nivå 7 i den europeiska referensramen för kvalifikationer som är relevant för arbetsuppgifterna och som har erkänts eller styrkts av ett medlemsland eller ett offentligt nationellt eller internationellt organ, följt av minst sju eller sex år som analytiker med erfarenhet av utredningar av korruption och/eller ekonomisk brottslighet, eller som strategisk analytiker till stöd för politiken för bedrägeribekämpning.

 

Du kan läsa mer om kraven, ansökningsförfarandet och proven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på våra ansökningssidor.

Du kan söka från den 7 oktober.