Administratorer inden for kemikaliepolitik

Forside > Administratorer inden for kemikaliepolitik
people in a lab

Er du specialist på kemikalieområdet? Vil du gerne i gang med en international karriere i et multikulturelt miljø? Hvis ja, så læs videre.

Europa-Kommissionen søger i øjeblikket specialister med erhvervserfaring på kemikalieområdet. Vi ønsker at ansætte politiske medarbejdere (lønklasse AD 6), som hovedsagelig skal arbejde i Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GD GROW) og Generaldirektoratet for Miljø (GD ENV).

Dine hovedopgaver vil være at udvikle, forvalte og gennemføre politikker og lovgivning vedrørende kemikalier, udføre reguleringsopgaver på de forskellige kemikalieområder, herunder at følge sundheds- og miljørisikovurderinger og socioøkonomiske analyser og overvåge håndhævelsen af lovgivningen. Du vil også skulle forberede og deltage i medlemslandenes møder og forhandlinger, overvåge tendenser og handelsaftaler og deltage i forhandlinger på det kemikaliepolitiske område, herunder i internationale forhandlinger.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

For at kunne ansøge, skal du være EU-borger og have kendskab til mindst 2 EU-sprog: indgående kendskab til sprog 1 (et af de 24 officielle EU-sprog) og tilfredsstillende kendskab til sprog 2 (engelsk eller fransk).

Du skal have en universitetsuddannelse af mindst 4 års varighed inden for et af følgende emneområder: kemi, kemisk ingeniørvidenskab, mineralogi, minedrift, toksikologi, økotoksikologi, biologi, miljø, human- eller veterinærmedicin, farmakologi eller et andet emne med direkte relevans for opgaverne, efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring inden for kemikalieområdet. Du kan også søge, hvis du har en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed inden for et af ovennævnte områder efterfulgt af mindst 4 års erhvervserfaring inden for kemikalieområdet.

Hvis ovennævnte matcher din profil, så er du den, vi leder efter.

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiden nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 11. marts 2021.