Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα
people in a lab

Ειδικεύεστε στον τομέα των χημικών προϊόντων; Θα θέλατε να ξεκινήσετε μια διεθνή σταδιοδρομία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον; Εάν ναι, διαβάστε παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά αυτή τη στιγμή ειδικούς με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των χημικών προϊόντων. Οι υπάλληλοι πολιτικής που θα προσληφθούν (βαθμός AD 6) θα εργαστούν κυρίως στη γενική διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ GROW) καθώς και στη γενική διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV).

Τα κύρια καθήκοντά σας θα συνίστανται στην εκπόνηση, διαχείριση και εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα βάσει εκτιμήσεων κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, καθώς και στην παρακολούθηση της επιβολής της νομοθεσίας. Θα προετοιμάζετε επίσης και θα συμμετέχετε σε συνεδριάσεις και διαπραγματεύσεις των κρατών μελών, θα παρακολουθείτε τις τάσεις και τις εμπορικές συμφωνίες και θα συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ: άπταιστα τη γλώσσα 1 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και πολύ καλά τη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά).

Πρέπει επίσης να διαθέτετε πανεπιστημιακό πτυχίο 4ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, σε έναν από τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: χημεία, χημική μηχανική, ορυκτολογία, εξορυκτική μηχανική, τοξικολογία, οικοτοξικολογία, βιολογία, περιβαλλοντικές σπουδές, ιατρική ή κτηνιατρική, φαρμακολογία ή σε άλλο τομέα που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων, ακολουθούμενο από 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των χημικών προϊόντων. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε υποψηφιότητα αν διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημίου 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών στους προαναφερθέντες τομείς ακολουθούμενο από τουλάχιστον 4ετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των χημικών προϊόντων.

Αν έχετε αυτά τα προσόντα, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 11 Μαρτίου 2021.