Kemikaalipolitiikan alan hallintovirkamiehet

Etusivu > Kemikaalipolitiikan alan hallintovirkamiehet
people in a lab

Oletko kemikaalialan asiantuntija? Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura monikulttuurisessa työympäristössä? Jos näin on, lue eteenpäin!

Euroopan komissio etsii parhaillaan asiantuntijoita, joilla on työkokemusta kemikaalialalta. Palvelukseen otetut henkilöt työskentelevät virkamiehinä (palkkaluokka AD 6) pääasiassa Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolla (GROW) sekä ympäristöasioiden pääosastolla (ENV).

Asiantuntijan keskeisiin tehtäviin kuuluu kemikaalipolitiikan ja -lainsäädännön laatiminen, hallinnointi ja täytäntöönpano, sääntelytehtävien hoitaminen kemikaaleihin liittyvillä eri aloilla (muun muassa ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien arviointien sekä sosioekonomisten analyysien seuraaminen) sekä lainsäädännön täytäntöönpanon valvonta. Muita tehtäviä ovat jäsenvaltioiden kokousten ja neuvottelujen valmistelu ja niihin osallistuminen, kehityssuuntausten ja kauppasopimusten seuraaminen sekä kemikaalipolitiikkaa koskeviin neuvotteluihin, myös kansainvälisiin neuvotteluihin, osallistuminen.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava jonkin EU-maan kansalainen ja osattava vähintään kahta EU-kieltä. Näistä toisessa (kieli 1 – yksi EU:n 24 virallisesta kielestä) hakijalla on oltava perusteellinen taito. Toisen kielen (kieli 2) on oltava englanti tai ranska, ja siinä hakijalla on oltava riittävä taito.

Hakijalla on myös oltava vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto kemian, kemian tekniikan, mineralogian, kaivosalan, toksikologian, ekotoksikologian, biologian, ympäristötutkimuksen, lääketieteen, eläinlääketieteen tai farmakologian alalta taikka muulta suoraan työtehtäviin liittyvältä alalta sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus kemikaalialalta. Tehtävään voivat hakea myös henkilöt, joilla on vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto edellä mainituilta aloilta ja sen jälkeen hankittu vähintään neljän vuoden työkokemus kemikaalialalta.

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija.

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa.

Hakuaika alkaa 11. maaliskuuta 2021.