Administratori u području politike o kemikalijama

Početna stranica > Administratori u području politike o kemikalijama
people in a lab

Jeste li stručnjak za područje kemikalija? Želite započeti međunarodnu karijeru u multikulturnoj sredini? Ako je odgovor potvrdan, čitajte dalje.

Europska komisija (EK) upravo traži stručnjake s radnim iskustvom u području kemikalija. Zaposleni službenici za politiku (razred AD 6) radit će uglavnom u Glavnoj upravi Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW) i u Glavnoj upravi za okoliš (GU ENV).

Glavne zadaće bit će im razvoj, upravljanje i provedba politika i zakonodavstva u području kemikalija, obavljanje regulatornih zadaća u različitim područjima kemikalija, među ostalim praćenje procjena rizika za ljudsko zdravlje i okoliš te socioekonomskih analiza, kao i praćenje provedbe zakonodavstva. Pripremat će i sudjelovati na sastancima i pregovorima država članica, pratiti trendove i trgovinske sporazume te biti uključeni u pregovore, među ostalima i međunarodne, u području politike o kemikalijama.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Dodatne informacije o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira dostupne su na našoj stranici o tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Za prijavu morate biti državljanin države članice EU-a i znati najmanje dva jezika EU-a. Morate imati temeljito znanje jezika 1 (jedan od 24 službena jezika EU-a) i zadovoljavajuće znanje jezika 2 (engleski ili francuski).

Morate imati i sveučilišnu diplomu najmanje četverogodišnjeg studija iz jednog od sljedećih područja: kemija, kemijski inženjering, mineralogija, rudarstvo, toksikologija, ekotoksikologija, biologija, ekologija / zaštita okoliša, humana ili veterinarska medicina, farmakologija ili drugo područje izravno povezano s opisom posla te najmanje 3 godine radnog iskustva u području kemikalija. Možete se prijaviti i ako imate sveučilišnu diplomu najmanje trogodišnjeg studija iz prethodno navedenih područja nakon koje ste stekli najmanje 4 godine radnog iskustva u području kemikalija.

Ako ste se prepoznali, onda imate kvalitete koje tražimo.

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 11. ožujka 2021.