Cheminių medžiagų politikos srities administratoriai

Pradžia > Cheminių medžiagų politikos srities administratoriai
people in a lab

Esate cheminių medžiagų srities specialistas? Norėtumėte pradėti tarptautinę karjerą daugiakultūrėje aplinkoje? Jei taip, skaitykite toliau.

Europos Komisija ieško specialistų, turinčių cheminių medžiagų srities profesinės patirties. Įdarbinti politikos pareigūnai (AD 6 lygio) daugiausia dirbs Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniame direktorate ir Aplinkos generaliniame direktorate.

Jūsų pagrindinės užduotys bus rengti, administruoti ir įgyvendinti cheminių medžiagų srities politiką ir teisės aktus, vykdyti įvairių cheminių medžiagų sričių reguliavimo užduotis, be kita ko, atlikti poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimą ir socialinę bei ekonominę analizę, taip pat stebėti, kaip užtikrinamas teisės aktų vykdymas. Taip pat rengsite valstybių narių susitikimus ir derybas ir juose dalyvausite, stebėsite tendencijas ir prekybos susitarimų veikimą, taip pat dalyvausite cheminių medžiagų politikos srities derybose, įskaitant tarptautinio lygio derybas.

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir mokėti bent 2 ES kalbas: labai gerai mokėti 1-ąją kalbą (vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų) ir pakankamai gerai – 2-ąją kalbą (anglų arba prancūzų).

Reikia turėti bent 4 metų universitetinį išsilavinimą vienoje iš šių sričių: chemijos, chemijos inžinerijos, mineralogijos, kasybos, toksikologijos, ekotoksikologijos, biologijos, aplinkos tyrimų, žmonėms skirtų ar veterinarinių vaistų, farmakologijos arba kitose su pareigų pobūdžiu tiesiogiai susijusiose srityse, po kurio įgyta bent 3 metų profesinė patirtis cheminių medžiagų srityje. Paraišką taip pat galite teikti, jei turite bent 3 metų universitetinį išsilavinimą pirmiau nurodytose srityse, po kurio įgyta bent 4 metų profesinė patirtis cheminių medžiagų srityje.

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie taikomus reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau nurodytą paraiškų teikimo tinklalapį).

Paraiškas galima teikti nuo 2021 m. kovo 11 d.