Administratori ķimikāliju politikas jomā

Sākumlapa > Administratori ķimikāliju politikas jomā
people in a lab

Vai esat speciālists ķimikāliju jomā? Vai vēlaties sākt starptautisku karjeru daudzkultūru vidē? Ja atbilde ir “jā”, izlasiet!

Eiropas Komisija (EK) pašlaik meklē speciālistus, kuriem ir darba pieredze ķimikāliju jomā. Darbā pieņemtie politikas speciālisti (AD 6 pakāpe) galvenokārt strādās EK Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātā (GROW ĢD) un Vides ģenerāldirektorātā (ENV ĢD).

Jūsu galvenie uzdevumi būs izstrādāt, pārvaldīt un īstenot politiku un tiesību aktus ķimikāliju jomā, veikt reglamentējošus uzdevumus dažādās ķimikāliju jomās, tostarp sekot līdzi cilvēku veselības un vides riska novērtējumiem un sociālekonomiskajai analīzei, kā arī uzraudzīt tiesību aktu izpildi. Jūs arī strādāsiet pie dalībvalstu sanāksmju un sarunu sagatavošanas un piedalīsieties tajās, pārraudzīsiet tendences un tirdzniecības nolīgumus un iesaistīsieties sarunās ķimikāliju politikas jomā, tajā skaitā starptautiskās sarunās.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim ar vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanām: labi jāzina 1. valoda (kāda no 24 ES oficiālajām valodām) un apmierinošā līmenī jāpārvalda 2. valoda (angļu vai franču valoda).

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt vismaz 4 gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai kādā no šādām jomām: ķīmijā, ķīmiskajā inženierijā, mineraloģijā, kalnrūpniecībā, toksikoloģijā, ekotoksikoloģijā, bioloģijā, vides studijās, medicīnā vai veterinārmedicīnā, farmakoloģijā vai citā jomā, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem, un pēc šādas izglītības apguves  jābūt iegūtai vismaz 3 gadus ilgai darba pieredzei ķimikāliju jomā. Jūs varat pieteikties arī tad, ja jums ir vismaz 3 gadus ilga pabeigta augstākā izglītība iepriekš minētajās jomās, pēc kuras iegūta vismaz 4 gadus ilga darba pieredze ķimikāliju jomā.

Ja atbilstat šīm prasībām, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās periods sākas 2021. gada 11. martā.