Administrateurs op het gebied van chemicaliënbeleid

Startseite > Administrateurs op het gebied van chemicaliënbeleid
people in a lab

Bent u specialist op het gebied van chemische stoffen? Heeft u belangstelling voor een internationale carrière in een multiculturele omgeving? Ja? Dan is dit misschien iets voor u.

De Europese Commissie (EC) is op zoek naar ervaren specialisten op het gebied van chemische stoffen. Als beleidsmedewerker (rang AD 6) werkt u meestal bij het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW) en het directoraat-generaal Milieu (DG ENV) van de Europese Commissie.

Uw belangrijkste taken zijn: het opstellen, beheren en uitvoeren van beleid en wetgeving op het gebied van chemische stoffen, het uitvoeren van regelgevende taken op dat gebied (waaronder het volgen van risicobeoordelingen voor de menselijke gezondheid en het milieu en sociaal-economische analyses) en het monitoren van de handhaving van de wetgeving. U bereidt eveneens vergaderingen en onderhandelingen met de lidstaten voor en neemt eraan deel. Verder volgt u trends en handelsovereenkomsten en bent u betrokken bij onderhandelingen op het gebied van chemicaliënbeleid, ook internationale onderhandelingen.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. 

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op de desbetreffende infopagina.

 

Wat zijn de eisen?

U moet de nationaliteit van een EU-land hebben, en ten minste twee EU-talen kennen. Meer bepaald wordt van u een grondige kennis verwacht van een van de 24 officiële talen van de EU plus voldoende kennis van het Engels of Frans.

U heeft ook een diploma van een vierjarige universitaire opleiding in een van de volgende vakgebieden nodig: chemie, chemische techniek, mineralogie, mijnbouw, toxicologie, ecotoxicologie, biologie, milieuwetenschappen, geneeskunde of diergeneeskunde, farmacologie, of een ander vakgebied dat rechtstreeks verband houdt met de taken, gevolgd door ten minste drie jaar beroepservaring op het gebied van chemische stoffen. Een met succes afgeronde universitaire opleiding van ten minste drie jaar in de bovengenoemde studiegebieden, gevolgd door ten minste vier jaar beroepservaring op het gebied van chemische stoffen, volstaat ook.

Herkent u zichzelf in dit profiel? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op de pagina hieronder.

U kunt solliciteren vanaf 11 maart 2021.