Upravni uslužbenci na področju politike za kemikalije

Domača stran > Upravni uslužbenci na področju politike za kemikalije
people in a lab

So kemikalije vaše strokovno področje? Bi se radi podali na mednarodno poklicno pot v večkulturnem okolju? Potem berite naprej.

Evropska komisija išče strokovnjake in strokovnjakinje z delovnimi izkušnjami na področju kemikalij. Strokovni sodelavci in sodelavke, ki se bodo zaposlili (razred AD 6), bodo delali predvsem na Generalnem direktoratu Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW) ter na Generalnem direktoratu Evropske komisije za okolje (GD ENV).

Vaše glavne naloge bodo oblikovanje, upravljanje in izvajanje politike in zakonodaje na področju kemikalij, opravljanje regulativnih nalog na različnih področjih kemikalij, vključno s spremljanjem ocen tveganja za zdravje človeka in okolje ter socialno-ekonomskih analiz, in spremljanje izvrševanja zakonodaje. Poleg tega boste pripravljali sestanke in pogajanja z državami članicami ter sodelovali na njih, spremljali trende in trgovinske sporazume ter sodelovali pri pogajanjih na področju politike o kemikalijah, vključno z mednarodnimi pogajanji.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh jezikov EU: temeljito znanje 1. jezika (enega od 24 uradnih jezikov EU) in zadovoljivo znanje 2. jezika (angleščina ali francoščina).

Imeti morate zaključen vsaj štiriletni visokošolski študij na enem od naslednjih področij: kemija, kemijsko inženirstvo, mineralogija, rudarstvo, toksikologija, ekotoksikologija, biologija, okoljske študije, humana ali veterinarska medicina, farmakologija ali drugo področje, neposredno povezano s predvidenimi nalogami; študiju morajo slediti vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju kemikalij. Prijavite se lahko tudi, če imate zaključen vsaj triletni visokošolski študij na zgoraj navedenih področjih, ki mu sledijo vsaj 4 leta delovnih izkušenj na področju kemikalij.

Če to ustreza vašemu profilu, ste oseba, ki jo iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave se začnejo zbirati 11. marca 2021.