Handläggare inom kemikaliepolitik

Förstasida > Handläggare inom kemikaliepolitik
people in a lab

Är du specialist på kemikalier? Är du intresserad av en internationell karriär på en multikulturell arbetsplats? Fortsätt att läsa om det stämmer in på dig.

EU-kommissionen söker just nu specialister med yrkeserfarenhet på kemikalieområdet. Om du anställs som handläggare (lönegrad AD 6) kan du få jobba på kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag eller på generaldirektoratet för miljö.

Du får främst jobba med att ta fram och genomföra strategier och lagstiftning på kemikalieområdet och utföra tillsyn av de olika kemikaliesektorerna, t.ex. följa upp riskbedömningar för människors hälsa och miljön och samhällsekonomiska analyser. Du kan också få övervaka hur lagstiftningen tillämpas. Andra arbetsuppgifter kan vara att förbereda och delta i möten och förhandlingar med EU-länderna, övervaka trender och handelsavtal och delta i förhandlingar om kemikaliepolitiken, även på det internationella planet.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare med kunskaper i minst två EU-språk – fördjupade kunskaper i språk 1 (ett av EU:s 24 officiella språk) och tillfredsställande kunskaper i språk 2 (engelska eller franska).

Du måste också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år inom ett av följande ämnen: kemi, kemiteknik, mineralogi, gruvdrift, toxikologi, ekotoxikologi, biologi, miljöstudier, human- eller veterinärmedicin, farmakologi eller något annat ämne som är direkt relevant för arbetsuppgifterna, följt av minst tre års yrkeserfarenhet på kemikalieområdet. Du kan också söka om du har en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom något av ämnena ovan, följt av minst fyra års yrkeserfarenhet på kemikalieområdet.

Om det här stämmer på dig, kan du vara den vi söker!

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 11 mars 2021.