Администратори в областта на данъчното облагане и митниците

Начало > Администратори в областта на данъчното облагане и митниците

Вие сте талантлив и мотивиран митнически или данъчен специалист? Европейската комисия търси да назначи администратори, които ще бъдат наети основно от ведомството, отговарящо за политиките на ЕС в областта на данъчното облагане и митниците.

В областта на митниците задълженията могат да включват изготвяне и анализ на митническо законодателство, както е консолидирано в пакета от актове по Митническия кодекс на Съюза и Митническата тарифа на Общността, съответните разпоредби за прилагане и други свързани правила, както и в други специфични митнически сфери, като митническия контрол, процеса на модернизиране на митниците и/или информационните приложения. От вас може да се изисква също да представлявате институцията и да водите преговори от нейно име на равнище ЕС и на международно равнище.

В областта на данъчното облагане задълженията могат да включват анализ на въпроси, свързани с прякото и/или косвеното данъчно облагане, изготвяне на правни оценки съгласно приложимите данъчни правила и правила за държавна помощ, анализиране на техните въздействия и представяне на законодателни проекти или изготвяне на икономически анализи на тези въпроси. Може да поискат от вас да разработвате комуникационни дейности във вашата област и да преговаряте на международно равнище в области като икономически анализ и оценка на данъци, пряко и косвено данъчно облагане.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 11 октомври 2018 г.!

Притежавате ли това, което е необходимо за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете поне два официални езика на ЕС, като един от тях трябва да бъде английски или френски.

За да кандидатствате, трябва да имате завършена степен на висше образование с продължителност на обучението поне 4 години, последвана от поне 6 години професионален опит, свързан с естеството на задълженията, или завършена степен на висше образование с продължителност на обучението поне 3 години, последвана от поне 7 години професионален опит, свързан със задълженията. 

 

Преглед на конкурса за администратори в областта на данъчното облагане и митниците

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса