Administratorstillinger inden for told og skat

Forside > Administratorstillinger inden for told og skat

Er du en dygtig og motiveret told- eller skattespecialist? Europa-Kommissionen søger administratorer til ansættelse hovedsageligt i dens afdelinger med ansvar for  EU's skatte- og toldpolitikker.

Arbejdsopgaverne inden for toldområdet omfatter udarbejdelse og analyse af toldlovgivning på grundlag af EU-toldkodekspakken og den fælles toldtarif, tilhørende gennemførelsesbestemmelser og andre relevante bestemmelser samt opgaver inden for andre særlige toldrelaterede områder som f.eks. toldkontrol, modernisering af toldområdet og/eller dertil knyttede IT-applikationer. Du kan også få til opgave at optræde og forhandle på vegne af institutionen både på EU-plan og internationalt plan.

Arbejdsopgaverne inden for skatteområdet omfatter analyse af spørgsmål vedrørende direkte og/eller indirekte beskatning, udarbejdelse af juridiske vurderinger i henhold til de gældende bestemmelser og -procedurer vedrørende beskatning og statsstøtte, analyse af deres konsekvenser og fremlægning af udkast til retsakter eller forberedelse af økonomiske analyser. Du kan blive bedt om at stå for udvikling af kommunikationsaktiviteter inden for dit arbejdsområde og om at forhandle på internationalt plan i forbindelse med økonomiske analyser og evaluering af skatter og direkte og indirekte beskatning.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og i EPSO bestræber vi os på at tilbyde lige muligheder, lige behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – tilmeldingen til udvælgelsesprøverne starter den 11. oktober 2018.

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og kunne mindst to officielle EU-sprog, hvoraf det ene skal være enten fransk eller engelsk.

Du skal have en universitetsuddannelse af mindst 4 års varighed efterfulgt af mindst 6 års erhvervserfaring med relevans for arbejdsopgaverne eller en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed efterfulgt af mindst 7 års erhvervserfaring med relevans for arbejdsopgaverne. 

 

Oversigt over administratorstillinger inden for told og skat

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Computerbaserede prøver

Talent screener

Assessmentcenter

Reserveliste