Riarthóirí i réimse an chustaim agus an chánachais

Etusivu > Riarthóirí i réimse an chustaim agus an chánachais

An speisialtóir cumasach díograiseach tú i réimse an chustaim nó an chánachais? Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg riarthóirí a bheidh le hearcú den chuid is mó ag an roinn atá freagrach as beartais an Aontais maidir le cánachas agus custaim.

Ar na dualgais is féidir a bheidh le déanamh i réimse an chustaim tá dréachtú agus anailísiú ar reachtaíocht chustaim, mar atá sí comhdhlúite i bPacáiste Chód Custaim an Aontais agus sa Taraif Chustaim Chomhphobail, na forálacha cur i bhfeidhm comhfhreagracha agus na rialacha ábhartha eile, agus reachtaíocht i réimsí sonracha eile custaim, mar shampla rialuithe custaim, próiseas nuachóiriú custaim agus/nó na feidhmchláir TF a bhaineann leis, a dhréachtú agus a anailísiú. Is féidir go mbeidh ort ionadaíocht agus caibidlíocht a dhéanamh thar ceann na hInstitiúide ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Ar na dualgais is féidir a bheidh le déanamh i réimse an chánachais tá anailís ar shaincheisteanna a bhaineann le cánachas idir dhíreach agus indíreach, measúnú dlíthiúil a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha agus nósanna imeachta cánachais nó státchabhrach is infheidhme, a dtionchair a anailísiú agus dréachtaí dlíthiúla a chur i láthair nó anailís eacnamaíoch ar na saincheisteanna sin a chur i láthair. Is féidir go n-iarrfar ort freisin gníomhaíochtaí cumarsáide a fhorbairt i leith do réimse oibre, agus caibidlíocht a dhéanamh ar an leibhéal idirnáisiúnta i réimsí an anailísithe eacnamaíoch agus na meastóireachta eacnamaíche ar an gcánachas, idir dhíreach agus indíreach.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas deiseanna comhionanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh le haghaidh trialacha roghnúcháin.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 11 Deireadh Fómhair 2018!

An bhfuil mianach riarthóra custaim agus cánach ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith agat, an Béarla nó an Fhraincis ar cheann acu.

Chun iarratas a dhéanamh ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat agus 6 bliana de thaithí ghairmiúil a fuarthas ina dhiaidh sin a bhaineann go díreach le dualgais an phoist nó céim ollscoile 3 bliana agus 7 mbliana de thaithí ghairmiúil a fuarthas ina dhiaidh sin a bhaineann go díreach le dualgais an phoist. 

 

Forléargas ar ról an Riarthóra i réimse an chustaim agus an chánachais

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal