Natječaj za administratore u području carina i poreza

Početna stranica > Natječaj za administratore u području carina i poreza

Jeste li vi nadaren i motiviran stručnjak za carine i poreze? Europska unija traži administratore koji će uglavnom biti zaposleni u odjelu zaduženom za politiku EU-a u području poreza i carina.

U području carina poslovi mogu uključivati izradu i analizu carinskih propisa konsolidiranih u paketu Carinskog zakonika Unije i Carinskoj tarifi Zajednice, odgovarajuće provedbene propise i druga relevantna pravila te propise u drugim posebnim područjima carinskog poslovanja, kao što su carinske provjere, postupak modernizacije carine i/ili carinske aplikacije. Poslovi mogu uključivati i zastupanje institucije na razini EU-a i na međunarodnoj razini te pregovaranje u njezino ime.

U području poreza poslovi mogu uključivati analizu izravnog i/ili neizravnog oporezivanja, davanje pravne ocjene u skladu s primjenjivim pravilima i postupcima u području poreza ili državnih potpora, analizu njihovih učinaka, predstavljanje nacrta pravnih akata ili izradu ekonomske analize tih pitanja. Poslovi mogu uključivati i izradu komunikacijskih aktivnosti u vašem području djelovanja i sudjelovanje u pregovorima na međunarodnoj razini u područjima ekonomske analize i evaluacije poreza te izravnog i neizravnog oporezivanja.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za svoju karijeru! Možete se prijaviti od 11. listopada 2018.!

Imate li sve što je potrebno za prijavu?

Kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država članica EU-a i znati najmanje dva službena jezika EU-a, od kojih jedan mora biti engleski ili francuski.

Da bi se prijavili, kandidati moraju imati diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje četiri godine nakon koje su stekli najmanje šest godina radnog iskustva povezanog s poslovima radnog mjesta ili diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine nakon koje su stekli najmanje sedam godina radnog iskustva povezanog s poslovima radnog mjesta. 

 

Pregled natječaja za administratore u području carina i poreza

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Računalni testovi

Probir talenata/Talent screener

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata