Muitų ir mokesčių srities administratoriai

Pradžia > Muitų ir mokesčių srities administratoriai

Jūs – talentingas ir motyvuotas muitinės ar mokesčių srities specialistas (-ė)? Europos Komisija ieško administratorių, kurie visų pirma dirbtų padalinyje, atsakingame už ES mokesčių ir muitų politiką.

Muitų srities administratoriams pagal pareigas gali reikėti rengti ir analizuoti Sąjungos muitinės kodekso teisės aktų rinkinyje ir Bendrijos muitų tarife konsoliduotus muitų teisės aktus, atitinkamas įgyvendinimo nuostatas ir kitas susijusias taisykles, taip pat kitų konkrečių muitinės sričių, pvz., muitinio tikrinimo, muitinės modernizavimo proceso ir (arba) jo IT programų teisės aktus, atitinkamas įgyvendinimo nuostatas ir susijusias taisykles. Šiems administratoriams taip pat gali reikėti atstovauti savo institucijai ir jos vardu vesti derybas ES ir tarptautiniu lygmenimis.

Mokesčių srities administratoriams pagal pareigas gali reikėti analizuoti tiesioginių ir (arba) netiesioginių mokesčių klausimus, atlikti teisinį vertinimą pagal taikomas mokesčių arba valstybės pagalbos taisykles ir procedūras, analizuoti jų poveikį ir teikti teisės aktų projektus arba rengti ekonominę analizę šiais klausimais. Šiems administratoriams gali tekti organizuoti komunikacijos veiklą savo darbo srityje ir tarptautiniu lygmeniu vesti derybas mokesčių ekonominės analizės ir vertinimo, tiesioginių ir netiesioginių mokesčių klausimais.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Nepraleiskite šios puikios karjeros galimybės – registracija prasideda 2018 m. spalio 11 d.

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir mokėti bent dvi oficialiąsias ES kalbas, iš kurių viena turi būti anglų arba prancūzų kalba.

Kad galėtų teikti paraišką, kandidatas turi turėti bent 4 metų universitetinį išsilavinimą ir po to įgytą ne trumpesnį kaip 6 metų su pareigų pobūdžiu susijusio darbo stažą arba bent 3 metų universitetinį išsilavinimą ir po to įgytą ne trumpesnį kaip 7 metų su pareigų pobūdžių susijusio darbo stažą. 

 

Glausta informacija apie muitų ir mokesčių srities administratorius

Atrankos procedūros apžvalga: 

Paraiška

Kompiuteriniai testai

Gabumai/„Talent Screener“

Vertinimo centras

Rezervo sąrašas