Administratori muitas un nodokļu jomā

Sākumlapa > Administratori muitas un nodokļu jomā

Esat talantīgs un motivēts muitas un nodokļu jautājumu speciālists? Eiropas Komisija meklē administratorus, kurus darbā pieņems galvenokārt struktūrvienība, kas ir atbildīga par ES politiku muitas un nodokļu jomā.

Muitas jomā pienākumi var ietvert tiesību aktu muitas jomā izstrādi un Savienības Muitas kodeksa paketē un Kopienas muitas tarifā konsolidēto šādu tiesību aktu analīzi, kā arī attiecīgo īstenošanas noteikumu un citu attiecīgu noteikumu izstrādi un analīzi, tiesību aktu izstrādi un analīzi citās īpašās muitas jomās, piemēram, muitas kontrolē, muitas un/vai tās IT lietojumprogrammu modernizācijas procesā. Jums var arī būt pienākums pārstāvēt Komisiju un risināt sarunas šīs iestādes vārdā ES un starptautiskā līmenī.

Nodokļu jomā pienākumi var ietvert tiešo un/vai netiešo nodokļu jautājumu analīzi, juridisko novērtējumu veikšanu saskaņā ar piemērojamiem nodokļu vai valsts atbalsta noteikumiem un procedūrām, to ietekmes analīzi un tiesību aktu projektu iesniegšanu vai ekonomiskās analīzes sagatavošanu par šiem jautājumiem. Jums var lūgt izstrādāt komunikācijas pasākumus jūsu darba jomā un starptautiskā līmenī risināt sarunas ekonomikas analīzes un nodokļu novērtēšanas, tiešo un netiešo nodokļu jomā.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un visiem vienādu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas, piekļuve un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par visiem vienādu iespēju principu un to, kā atlases testos lūgt speciālus pielāgojumus, meklējiet īpašā lapā, ko esam izveidojuši.

Nepalaidiet garām šo vienreizējo karjeras iespēju — reģistrācija sākas 2018. gada 11. oktobrī!

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un jāzina vismaz divas ES oficiālās valodas, no kurām vienai ir jābūt angļu vai franču valodai.

Lai varētu pieteikties, jums vajadzīgs akadēmiskais grāds, kas iegūts vismaz 4 gadus ilgās studijās, pēc kurām iegūta vismaz 6 gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem. Otra iespēja ir akadēmiskais grāds, kas iegūts vismaz 3 gadus ilgās studijās, pēc kurām iegūta vismaz 7 gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem. 

 

Pārskats par administratoriem muitas un nodokļu jomā

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts