Konkurs na administratorów w dziedzinie ceł lub podatków

Strona główna > Konkurs na administratorów w dziedzinie ceł lub podatków

Jesteś utalentowanym i zmotywowanym specjalistą w dziedzinie ceł lub podatków? Komisja Europejska poszukuje kandydatów na administratorów głównie do pracy w dziale odpowiedzialnym za  politykę UE w dziedzinie podatków i ceł.

Obowiązki w dziedzinie ceł mogą obejmować między innymi przygotowywanie i analizowanie przepisów prawa celnego, skonsolidowanych w unijnym kodeksie celnym oraz we wspólnotowej taryfie celnej, odnośnych przepisów wykonawczych i innych mających zastosowanie zasad, a także w innych specyficznych dziedzinach prawa celnego takich jak kontrole celne, proces modernizacji systemu celnego oraz stosowane w nim programy komputerowe. Administratorom mogą być także powierzone zadania reprezentowania instytucji i prowadzenia negocjacji na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

Obowiązki w dziedzinie podatków mogą obejmować między innymi analizę kwestii podatków pośrednich i bezpośrednich, przygotowywanie oceny prawnej w oparciu o mające zastosowanie przepisy i procedury w zakresie podatków lub pomocy państwa, analizę ich skutków, przedstawianie projektów aktów ustawodawczych oraz opracowywanie analiz ekonomicznych tych zagadnień. W zakres obowiązków administratorów może wchodzić opracowywanie działań w zakresie komunikacji w dziedzinie, w której pracują, oraz prowadzenie negocjacji na szczeblu międzynarodowym w obszarze analizy ekonomicznej i oceny podatków oraz podatków bezpośrednich i pośrednich.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 11 października 2018 r.

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydat musi być obywatelem UE i znać co najmniej dwa języki urzędowe UE, z których jednym musi być język angielski lub francuski.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej cztery lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe związane z charakterem przyszłych obowiązków lub dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej trzy lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe związane z charakterem przyszłych obowiązków. 

 

Konkurs na administratorów w dziedzinie ceł lub podatków

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa