Upravni uslužbenci na področju carin in obdavčenja

Domača stran > Upravni uslužbenci na področju carin in obdavčenja

Ste nadarjen in motiviran strokovnjak na področju carin ali obdavčenja? Evropska komisija išče upravne uslužbence predvsem za zaposlitev v službi, odgovorni za politike EU na področju obdavčenja in carin.

Naloge na področju carin lahko vključujejo pripravo in analizo carinske zakonodaje, kot je prečiščena v svežnju carinskega zakonika Unije in carinski tarifi Skupnosti, ustrezne izvedbene določbe in druga zadevna pravila ter zakonodajo o drugih posebnih carinskih področjih, kot so carinske kontrole, posodobitev carinskega področja in/ali povezane aplikacije informacijske tehnologije. Od vas se lahko zahtevata tudi zastopanje institucije ter pogajanje v njenem imenu na ravni EU in na mednarodni ravni.

Naloge na področju obdavčenja lahko vključujejo analizo vprašanj, povezanih z neposrednim in/ali posrednim obdavčenjem, pripravo pravnih presoj ob upoštevanju veljavnih pravil in postopkov v zvezi z davki ali državno pomočjo, analizo njihovih vplivov ter pripravo zakonskih osnutkov ali ekonomskih analiz teh vprašanj. Od vas se lahko zahtevata priprava komunikacijskih dejavnosti na vašem področju dela ter pogajanje na mednarodni ravni na področjih ekonomske analize in ocene davkov ter neposrednega in posrednega obdavčenja.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave sprejemamo z 11. oktobrom 2018!

Vam bo uspelo?

Biti morate državljan EU in znati najmanj dva uradna jezika EU, eden od njiju mora biti angleščina ali francoščina.

Za prijavo morate imeti visokošolsko izobrazbo – najmanj štiriletni program, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v povezavi s predvidenimi nalogami, ali visokošolsko izobrazbo – najmanj triletni program, ki mu sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v povezavi s predvidenimi nalogami. 

 

Upravni uslužbenci na področju carin in obdavčenja

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam