Administratorstillinger inden for databeskyttelse

Forside > Administratorstillinger inden for databeskyttelse

Har du ekspertise og erhvervserfaring som specialist i databeskyttelse? Lægger du vægt på at sikre databeskyttelsen og retten til privatlivets fred i EU? Så grib chancen her.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Domstolen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil søger databeskyttelsesspecialister (administratorer i lønklasse AD 6).

Databeskyttelsesspecialister udfører en lang række opgaver, bl.a. skal de:

  • informere og rådgive om god praksis inden for databeskyttelse
  • udarbejde vejledninger og medvirke til at øge offentlighedens bevidsthed om databeskyttelse
  • informere de registrerede om udøvelsen af deres rettigheder
  • behandle og undersøge klager vedrørende databeskyttelse

Derudover skal de

  • vurdere virkningen af teknologiske valg på databeskyttelsen og komme med gode løsninger
  • rådgive om gennemførelsen af EU's databeskyttelseslovgivning
  • udføre revision og andre opgaver i forbindelse med retssager
  • repræsentere institutionerne i retssager

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine færdigheder og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

For at kunne ansøge, skal du være EU-borger og have kendskab til mindst to officielle EU-sprog på mindst C1-niveau (indgående kendskab): Sprog 1 (et af de officielle EU-sprog) og sprog 2 (engelsk eller fransk).

Derudover skal du have en universitetsuddannelse på mindst 3 år efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring inden for fagområdet (udvikling af databeskyttelsespolitikker og/eller gennemførelse af databeskyttelseslovgivning).

Hvis ovennævnte matcher din profil, så er du den, vi leder efter!

Læs alt om ansøgningskravene og udvælgelsesprøven i meddelelsen om udvælgelsesprøven på vores ansøgningsside nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 9. september.