Andmekaitse valdkonna administraatorid

Avaleht > Andmekaitse valdkonna administraatorid

Kas teil on andmekaitse vallas eriteadmised ja erialane töökogemus? Kas soovite aidata tagada ELis isikuandmete kaitset ja õigust eraelu puutumatusele? Kui jah, siis on see kuulutus teile.

Euroopa andmekaitseinspektor, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Kohus ning Euroopa välisteenistus soovivad tööle võtta andmekaitsespetsialiste (administraatorid – palgaaste AD 6).

Andmekaitseekspertidel tuleb täita mitmesuguseid ülesandeid, sealhulgas:

  • anda teavet ja nõu andmekaitse valdkonna heade tavade kohta;
  • koostada vastavasisulisi juhenddokumente ja aidata suurendada üldist teadlikkust;
  • anda andmesubjektidele teavet nende õiguste kasutamise kohta;
  • menetleda ja uurida andmekaitsealaseid kaebusi.

Samuti tuleb neil

  • hinnata andmekaitsealaste tehnoloogiliste valikute mõju ja pakkuda välja asjakohaseid lahendusi;
  • anda nõu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise küsimustes;
  • täita mitmesuguseid kohtuvaidlustega seotud ülesandeid;
  • esindada institutsiooni kohtus.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandidaat peab olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt vähemalt C1-tasemel (väga hea oskus). 1. keel peab olema üks ELi ametlikest keeltest ja 2. keel inglise või prantsuse keel.

Samuti peab kandidaadil olema diplom, mis tõendab vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane asjaomase valdkonnaga seotud erialane töökogemus (st andmekaitsepõhimõtete arendamise ja/või andmekaitse õigusraamistiku kohaldamise alal).

Kui vastate kirjeldatud profiilile, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste, kandideerimisavalduste esitamise korra ning testide ja katsete kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 9. septembrist.