Tietosuoja-alan hallintovirkamiehet

Etusivu > Tietosuoja-alan hallintovirkamiehet

Onko sinulla tietosuoja-alan asiantuntemusta ja työkokemusta? Oletko kiinnostunut suojelemaan tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia oikeuksia EU:ssa? Jos näin on, tässä on tilaisuutesi.

Euroopan tietosuojavaltuutettu, Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto, talous- ja sosiaalikomitea, unionin tuomioistuin ja Euroopan ulkosuhdehallinto hakevat palvelukseensa tietosuoja-alan asiantuntijoita (hallintovirkamiehet – palkkaluokka AD 6).

Tietosuoja-asiantuntijat hoitavat monenlaisia tehtäviä, muun muassa seuraavia:

  • tietosuoja-alan hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja niihin liittyvän neuvonnan antaminen,
  • asiaa koskevien ohjeasiakirjojen laatiminen sekä osallistuminen yleisen tietoisuuden lisäämiseen,
  • rekisteröidyille tiedottaminen heidän oikeuksiensa käytöstä sekä
  • tietosuojaa koskevien valitusten käsittely ja niihin perehtyminen.

Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu

  • teknisten valintojen tietosuojaan aiheuttamien vaikutusten arviointi ja asiaa koskevien ratkaisujen löytäminen,
  • yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista koskeva neuvonta,
  • tarkastus- ja riita-asioihin liittyvien tehtävien hoitaminen sekä
  • toimielinten edustaminen oikeudenkäynneissä.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen ja hänellä on oltava vähintään kahden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito (kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taso C1) kielessä 1 (yksi EU:n virallisista kielistä) ja kielessä 2 (englanti tai ranska).

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta alalta (eli tietosuojapolitiikan kehittämisestä ja/tai tietosuojalainsäädännön soveltamisesta).

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija!

Lisätietoa vaatimuksista, hakumenettelystä ja valintakokeista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavasta linkistä avautuvalla hakusivulla.

Hakuaika alkaa 9. syyskuuta 2021.