Administratori u području zaštite podataka

Početna stranica > Administratori u području zaštite podataka

Imate li stručno znanje i radno iskustvo kao stručnjak za zaštitu podataka? Želite sudjelovati u zaštiti prava na zaštitu podataka i prava na privatnost u EU-u? Ako je odgovor potvrdan, sad imate priliku.

Europski nadzornik za zaštitu podataka, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće EU-a, Gospodarski i socijalni odbor, Sud Europske unije i Europska služba za vanjsko djelovanje traže stručnjake za zaštitu podataka (administratori u razredu AD 6).

Stručnjaci za zaštitu podataka obavljaju širok raspon zadaća, među ostalim:

  • informiraju i savjetuju o dobroj praksi u području zaštite podataka;
  • sastavljaju odgovarajuće dokumente sa smjernicama i sudjeluju u informiranju javnosti;
  • ispitanicima pružaju informacije o ostvarivanju njihovih prava;
  • rješavaju i istražuju pritužbe u vezi sa zaštitom podataka.

Osim toga:

  • procjenjuju učinak tehnoloških odabira na zaštitu podataka i nude relevantna rješenja;
  • daju savjete o primjeni općih uredbi EU-a o zaštiti podataka;
  • obavljaju revizijske aktivnosti i zadaće povezane sa sudskim sporovima;
  • zastupaju institucije u sudskim postupcima.

Kao zaposlenik institucije ili agencije EU-a pridružit ćete se velikoj stručnoj zajednici koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Da biste se prijavili, morate biti državljanin države članice EU-a i znati najmanje dva službena jezika EU-a, i to barem na razini C1 (temeljito znanje): jezik 1 mora vam biti jedan od službenih jezika EU-a, a jezik 2 engleski ili francuski.

Osim toga, potrebna vam je sveučilišna diploma najmanje trogodišnjeg studija nakon kojeg ste stekli najmanje tri godine radnog iskustva povezanog s tim područjem (razvoj politika zaštite podataka i/ili primjena pravnog okvira za zaštitu podataka).

Ako ste se prepoznali, onda imate kvalitete koje tražimo!

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje i postupku prijave testiranja dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 9. rujna.