Duomenų apsaugos srities administratoriai

Pradžia > Duomenų apsaugos srities administratoriai

Turite duomenų apsaugos specialisto kompetenciją ir profesinės patirties? Norėtumėte savo darbu užtikrinti duomenų apsaugą ir privatumo teises ES? Jei taip, ši galimybė skirta jums.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, Europos Komisija, Europos Parlamentas, ES Taryba, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos Teisingumo Teismas ir Europos išorės veiksmų tarnyba ieško duomenų apsaugos specialistų (AD 6 lygio administratorių).

Duomenų apsaugos ekspertai atlieka labai įvairias užduotis, be kita ko:

  • informuoja ir konsultuoja gerosios patirties duomenų apsaugos srityje klausimais;
  • rengia atitinkamus rekomendacinius dokumentus ir prisideda prie visuomenės informuotumo didinimo;
  • informuoja duomenų subjektus, kaip naudotis savo teisėmis;
  • nagrinėja ir tiria skundus dėl duomenų apsaugos.

Be to, jie

  • vertina technologinių sprendimų poveikį duomenų apsaugai ir siūlo atitinkamus sprendimus;
  • pataria ES bendrųjų duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų taikymo klausimais;
  • atlieka audito veiklą ir su bylinėjimusi susijusias užduotis;
  • atstovauja institucijoms teismų bylose.

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti ES piliečiai, bent C1 lygiu (labai gerai) mokantys bent dvi oficialiąsias ES kalbas – 1-ąją kalbą (vieną iš oficialiųjų ES kalbų) ir 2-ąją kalbą (anglų arba prancūzų).

Be to, būtina turėti bent trejų metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent trejų metų profesinė patirtis, susijusi su konkurso sritimi (t. y. duomenų apsaugos politikos formavimu ir (arba) duomenų apsaugos teisinės sistemos taikymu).

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie reikalavimus, paraiškų teikimo procedūrą ir testus pateikiama toliau mūsų paraiškų puslapio skiltyje „Pranešimas apie konkursą“.

Paraiškas galima teikti nuo rugsėjo 9 d.