Administratori datu aizsardzības jomā

Sākumlapa > Administratori datu aizsardzības jomā

Vai jums ir datu aizsardzības speciālista zināšanas un darba pieredze? Vai jūs interesētu nodrošināt datu aizsardzību un privātumu Eiropas Savienībā? Tad šī iespēja domāta jums.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Savienības Tiesa un Eiropas Ārējās darbības dienests meklē datu aizsardzības speciālistus (administratorus AD 6 pakāpē).

Datu aizsardzības speciālisti veic ļoti dažādus uzdevumus, piemēram:

  • informē un konsultē par labu praksi datu aizsardzības jomā,
  • izstrādā attiecīgas vadlīnijas un piedalās sabiedrības informētības veicināšanā,
  • sniedz informāciju datu subjektiem par viņu tiesību īstenošanu,
  • izskata un izmeklē sūdzības par datu aizsardzību.

Viņi veic arī šādus pienākumus:

  • izvērtē tehnoloģiju izvēles ietekmi uz datu aizsardzību un piedāvā attiecīgus risinājumus,
  • piedāvā konsultācijas par ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu,
  • veic revīzijas darbības un uzdevumus saistībā ar tiesvedību,
  • pārstāv iestādes tiesas prāvās.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim un jāprot vismaz divas ES oficiālās valodas vismaz C1 līmenī (ļoti labas prasmes): 1. valoda (viena no ES oficiālajām valodām) un 2. valoda (angļu vai franču valoda).

Jums arī jābūt akadēmiskajam grādam, kurš iegūts vismaz 3 gadu studijās un pēc kura iegūta vismaz 3 gadus ilga darba pieredze saistībā ar attiecīgo jomu (t. i., datu aizsardzības rīcībpolitikas izstrādi un/vai datu aizsardzības tiesiskā regulējuma piemērošanu).

Ja atbilstat šīm prasībām, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām, pieteikšanās procedūru un pārbaudījumiem meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās periods sākas 9. septembrī.