Administrateurs op het gebied van gegevensbescherming

Startseite > Administrateurs op het gebied van gegevensbescherming

Heeft u expertise en werkervaring als gegevensbeschermingsspecialist? Wilt u graag meewerken aan de bescherming van gegevens en privacyrechten in de EU? Dan is dit iets voor u!

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Hof van Justitie en de Europese Dienst voor extern optreden zoeken deskundigen op het gebied van gegevensbescherming (administrateurs, rang AD6).

Gegevensbeschermingsspecialisten voeren een breed scala van taken uit, zoals:

  • informeren en adviseren over goede praktijken op het gebied van gegevensbescherming;
  • opstellen van richtsnoeren hierover en meewerken aan bewustmaking van het publiek;
  • betrokkenen informeren over de uitoefening van hun rechten;
  • behandelen en onderzoeken van klachten over gegevensbescherming.

Daarnaast houden zij zich ook bezig met:

  • beoordelen van het effect van technologische keuzes op gegevensbescherming en bieden van oplossingen;
  • advies geven over de toepassing van de algemene gegevensbeschermingsverordeningen;
  • uitvoeren van audits en taken in verband met geschillen;
  • vertegenwoordigen van de EU-instellingen in rechtszaken.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. 

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

 

Bent u de geknipte persoon?

U kunt solliciteren als u de nationaliteit van een EU-land en een grondige kennis van minstens twee officiële EU-talen heeft (ten minste op niveau C1): taal 1 (een van de 24 officiële EU-talen) en taal 2 (Engels of Frans).

Daarnaast moet u beschikken over een diploma van een opleiding van universitair of daarmee gelijkgesteld niveau van ten minste drie jaar, gevolgd door ten minste drie jaar relevante werkervaring (d.w.z. op het gebied van het opstellen van gegevensbeschermingsvoorschriften en/of de toepassing van het rechtskader inzake gegevensbescherming).

Misschien bent u dan wel degene die wij zoeken!

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de sollicitatieprocedure en de tests vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op de pagina hieronder.

U kunt solliciteren vanaf 9 september.