Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Masz wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe jako specjalista w dziedzinie ochrony danych? Interesuje cię prawo do ochrony danych i prywatności w UE? Jeśli tak, to skorzystaj z tej szansy.

Europejski Inspektor Ochrony Danych, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Trybunał Sprawiedliwości i Europejska Służba Działań Zewnętrznych poszukują specjalistów ds. ochrony danych (administratorzy w grupie zaszeregowania AD 6).

Specjaliści ds. ochrony danych wykonują wiele różnych zadań, np:

  • informują i udzielają porad na temat dobrych praktyk w dziedzinie ochrony danych,
  • sporządzają wytyczne i pomagają w podnoszeniu świadomości na temat tej dziedziny wśród ogółu społeczeństwa,
  • udzielają osobom, których dane dotyczą, informacji na temat korzystania z przysługujących im praw,
  • rozpatrują skargi dotyczące ochrony danych i prowadzą postępowania w tym zakresie,

a także

  • oceniają wpływ wyborów technologicznych na ochronę danych i proponują odpowiednie rozwiązania technologiczne,
  • doradzają w zakresie stosowania ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych,
  • przeprowadzają audyty i wykonują zadania w kontekście sporów sądowych,
  • reprezentują instytucje w sprawach sądowych.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Aby móc się zgłosić, trzeba być obywatelem UE i znać co najmniej dwa języki urzędowe UE na poziomie co najmniej C1 (biegła znajomość): język 1 (jeden z języków urzędowych UE) i język 2 (angielski lub francuski).

Trzeba również posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z dziedziną konkursu (tj. opracowywaniem polityki ochrony danych lub stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych).

Jeżeli odpowiada to Twojemu profilowi, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów oraz procedury zgłaszania kandydatur i testów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 9 września.