Administratori în domeniul protecției datelor

Acasă > Administratori în domeniul protecției datelor

Aveți competențe specializate și experiență profesională în calitate de specialist în protecția datelor? Sunteți dornic să garantați protecția datelor și a dreptului la viață privată în UE? Dacă da, aceasta este șansa dumneavoastră.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE, Comitetul Economic și Social European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Serviciul European de Acțiune Externă caută specialiști în domeniul protecției datelor (administratori cu gradul AD 6).

Experții în protecția datelor îndeplinesc o gamă largă de sarcini, inclusiv:

  • informarea și consilierea cu privire la bunele practici în domeniul protecției datelor;
  • elaborarea documentelor de orientare respective și contribuția la promovarea sensibilizării publicului;
  • furnizarea de informații persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor;
  • tratarea și investigarea plângerilor privind protecția datelor

În plus, aceștia

  • evaluează impactul opțiunilor tehnologice asupra protecției datelor și oferă soluții relevante;
  • oferă consiliere privind aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor al UE;
  • desfășoară activități și sarcini de audit în legătură cu litigiile;
  • reprezintă instituțiile în cauzele aflate pe rolul instanțelor

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. 

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Pentru a candida, trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți minimum două limbi oficiale ale UE, cel puțin la nivelul C1 (cunoaștere temeinică): limba 1 (una dintre limbile oficiale ale UE) și limba 2 (engleză sau franceză).

În plus, trebuie să dețineți o diplomă de studii universitare cu durata de cel puțin 3 ani, urmată de cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniu (și anume, dezvoltarea de politici în materie de protecție a datelor și/sau aplicarea cadrului juridic privind protecția datelor)

Dacă profilul dumneavoastră corespunde acestor cerințe, vă așteptăm!

Pentru informații detaliate privind cerințele, procedura de înscriere și testele, vă rugăm să citiți Anunțul de concurs de pe pagina noastră pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 9 septembrie.