Administrátori v oblasti ochrany údajov

Domovská stránka > Administrátori v oblasti ochrany údajov

Máte znalosti a prax ako odborník na ochranu údajov? Chcete prispieť k zabezpečovaniu práv na ochranu údajov a súkromia v EÚ? Ak áno, máte príležitosť.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ, Hospodársky a sociálny výbor, Súdny dvor a Európska služba pre vonkajšiu činnosť hľadajú odborníkov na ochranu údajov (administrátori – platová trieda AD 6).

Odborníci na ochranu údajov vykonávajú širokú škálu činností vrátane:

  • poskytovania informácií a poradenstva v oblasti ochrany údajov,
  • vypracúvania príslušných usmerňujúcich dokumentov a zvyšovania informovanosti verejnosti,
  • poskytovania informácií dotknutým osobám v súvislosti s uplatňovaním ich práv,
  • vybavovania a vyšetrovania sťažností na ochranu údajov.

Okrem toho sa venujú aj týmto činnostiam:

  • posudzujú vplyv technologických rozhodnutí na ochranu údajov a ponúkajú príslušné riešenia,
  • poskytujú poradenstvo o uplatňovaní všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov,
  • vykonávajú audítorské činnosti a úlohy v súvislosti so súdnymi spormi,
  • zastupujú inštitúcie v súdnych konaniach.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť občanom EÚovládať aspoň dva úradné jazyky EÚ, a to minimálne na úrovni C1 (dôkladná znalosť): prvý jazyk (jeden z úradných jazykov EÚ) a druhý jazyk (angličtina alebo francúzština).

Okrem toho musíte mať minimálne 3-ročné vysokoškolské vzdelanie, po ktorom nasledujú minimálne 3 roky odbornej praxe v danej oblasti (t. j. rozvoj politík v oblasti ochrany údajov a/alebo uplatňovanie právneho rámca na ochranu údajov).

Ak sa tento profil zhoduje s vaším profilom, tak hľadáme práve vás!

Podrobnejšie informácie o požiadavkách, o tom, ako sa prihlásiť, a o testoch nájdete v oznámení o výberovom konaní na našej stránke venovanej postupu podávania prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 9. septembra.