Upravni uslužbenci na področju varstva podatkov

Domača stran > Upravni uslužbenci na področju varstva podatkov

Imate znanje in delovne izkušnje s področja varstva podatkov? Želite skrbeti za varstvo podatkov in pravice do zasebnosti v EU? Potem je to priložnost za vas!

Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Evropska komisija, Evropski parlament, Svet EU, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropsko sodišče in Evropski nadzornik za varstvo podatkov iščejo strokovnjake in strokovnjakinje za varstvo podatkov (upravne uslužbence/uslužbenke – razred AD 6).

Strokovnjaki in strokovnjakinje za varstvo podatkov opravljajo najrazličnejše naloge, med drugim:

  • obveščajo in svetujejo o dobrih praksah na področju varstva podatkov,
  • pripravljajo smernice in prispevajo k ozaveščanju javnosti,
  • obveščajo o pravicah, ki jih osebe lahko uresničujejo pri svojih osebnih podatkih
  • ter obravnavajo in preiskujejo pritožbe v zvezi z varstvom podatkov.

Poleg tega

  • ocenjujejo učinek tehnoloških izbir na varstvo podatkov in ponujajo ustrezne rešitve,
  • svetujejo o uporabi splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
  • opravljajo presojevalne dejavnosti in naloge pri sodnih sporih
  • ter zastopajo institucije v zadevah pred sodiščem.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter znati vsaj dva uradna jezika EU vsaj na stopnji C1 (temeljito znanje): prvi jezik (eden od uradnih jezikov EU) in drugi jezik (angleščina ali francoščina).

Poleg tega morate imeti končan vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zadevnem področju (tj. razvoj politik varstva podatkov in/ali uporaba pravnega okvira o varstvu podatkov).

Če to ustreza vašemu profilu, ste oseba, ki jo iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih, postopku prijave in testih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati z 9. septembrom.