Handläggare inom dataskydd

Förstasida > Handläggare inom dataskydd

Har du goda kunskaper om dataskydd och yrkeserfarenhet som dataskyddsspecialist? Är du intresserad av att säkra dataskyddet och rätten till skydd av personuppgifter i EU? I så fall är det här din chans.

Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EU-domstolen och Europeiska utrikestjänsten söker specialister på dataskydd (lönegrad AD 6).

Som dataskyddsexperter kan du få utföra en rad olika uppgifter och bland annat

  • informera och ge rådgivning om god praxis på dataskyddsområdet
  • utarbeta riktlinjer i olika frågor och bidra till att öka kunskapen hos allmänheten
  • informera registrerade personer om hur de utövar sina rättigheter
  • handlägga och utreda klagomål angående dataskydd.

Du kan dessutom få

  • bedöma hur tekniska val påverkar dataskyddet och komma med relevanta lösningar
  • ge råd om hur den allmänna dataskyddsförordningen ska tillämpas
  • utföra revisionsarbete och olika uppgifter i samband med rättstvister
  • företräda din institution i domstolsförhandlingar.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare och behärska minst två officiella EU-språk på lägst nivå C1 (fördjupade kunskaper): språk 1 (ett av EU:s officiella språk) och språk 2 (engelska eller franska).

Du behöver också ha en universitets- eller högskoleexamen på minst tre år, följt av minst tre års yrkeserfarenhet på området (dvs. utarbetande av dataskyddspolitik och/eller tillämpning av regelverket för dataskydd).

Om det här stämmer på dig, kan du vara den vi söker!

Läs mer om kraven, ansökningsförfarandet och proven i meddelandet om uttagningsprov på ansökningssidan.

Du kan söka från den 9 september.