Администратори в областта на защитата на данните

Начало > Администратори в областта на защитата на данните

Вие сте мотивиран специалист с опит в областта на защитата на данните в публичната администрация? Ако това е така, Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) търси вас!

В ЕНОЗД ще работите по някои от най-сложните и трудни проблеми в тази област. Като специалист в областта на защитата на данните ще изготвяте доклади, становища и решения, които имат за цел гарантирането на тълкуването и прилагането на регламента и законодателството за защита на данните, както и мониторинг на политическите и законодателните промени, свързани със защитата на личните данни.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика и как да поискате специални улеснения за тестовете за подбор на кандидатите с увреждания и специални потребности на страницата ни за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 26.7.2018 г.

 

Притежавате ли това, което е необходимо?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС с диплома за завършено висше образование от поне три години, последвана от поне три години професионален опит в областта на правото или защитата на данните, половината от които в областта на законодателството, свързано със защитата на данните в публичната администрация. Освен това трябва да владеете добре един от официалните езици на ЕС и да имате задоволителни познания по английски език.

 

Общ преглед на „Администратори в областта на защитата на данните“

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса