Administrátoři v oboru ochrany údajů

Úvod > Administrátoři v oboru ochrany údajů

Je vaším oborem ochrana údajů a máte zkušenosti v oblasti veřejné správy? Pak hledá úřad evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) právě vás!

EIOÚ vám nabídne práci, při které budete vykonávat ty nejnáročnější a nejpodnětnější úkoly, jež tato oblast přináší. Jako odborník/odbornice na ochranu údajů, budete připravovat zprávy, stanoviska a rozhodnutí s cílem zajistit výklad a provádění právních předpisů v oblasti ochrany údajů. Dále budete sledovat politický a legislativní vývoj související s ochranou osobních údajů.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o naší politice a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech pro uchazeče se zdravotním postižením a zvláštními potřebami, najdete na našich internetových stránkách věnovaných rovným příležitostem.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky můžete posílat od 26.7.2018.

 

Máte k této práci předpoklady?

Přihlásit se mohou pouze občané EU, kteří mají dokončené vysokoškolské vzdělávání v délce alespoň tří let a minimálně tříletou odbornou praxi v oblasti práva nebo ochrany údajů. Polovina této praxe musí být v oboru práva ochrany údajů ve veřejné správě. Kromě toho se vyžaduje dobrá znalost jednoho z úředních jazyků EU a uspokojivá znalost angličtiny.

 

Administrátoři v oboru ochrany údajů – přehled

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam