Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Είστε ειδικός στην προστασία δεδομένων και διαθέτετε εμπειρία στον τομέα της δημόσιας διοίκησης; Αν ναι, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS) αναζητά άτομα σαν και σας!

Εργαζόμενοι στον EDPS θα ασχολείστε με ορισμένα από τα πλέον απαιτητικά και γεμάτα προκλήσεις ζητήματα του συγκεκριμένου τομέα. Ως ειδικός στην προστασία δεδομένων, θα συντάσσετε εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του κανονισμού και της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων, καθώς και να παρακολουθούνται οι πολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής για υποψηφίους με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες θα βρείτε στην ιστοσελίδα για τις ίσες ευκαιρίες.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 26/7/2018.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, αποκτηθείσα μετά τη λήψη του πτυχίου, στον νομικό κλάδο ή στον κλάδο της προστασίας δεδομένων. Η μισή από αυτή την επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε καλά μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και σε ικανοποιητικό επίπεδο τα αγγλικά.

 

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος