Andmekaitse valdkonna administraatorid

Avaleht > Andmekaitse valdkonna administraatorid

Olete motiveeritud andmekaitsespetsialist, kellel on avalik-õiguslikus asutuses töötamise kogemus? Kui jah, siis Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS) vajab just teid!

EDPSis on teil võimalus tegeleda andmekaitsevaldkonna keerukate ja vastutusrikaste teemadega. Teie ametiülesannete hulka kuulub aruannete, arvamuste ja otsuste ettevalmistamine, et tagada isikuandmete kaitse määruse ja õigusnormide tõlgendamine ja kohaldamine, samuti isikuandmete kaitsega seotud poliitiliste ja õiguslike suundumuste jälgimine.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet meie strateegia ning puude või erivajadustega kandidaatide võimaluste kohta taotleda valikumenetluse jaoks eritingimusi leiate meie veebilehelt, mis käsitleb võrdseid võimalusi.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerida saab alates 26.7.2018.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandideerida saavad ELi kodanikud, kellel on vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom õigusteaduse või andmekaitse erialal ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane õigusteaduse või andmekaitse valdkondade töökogemus, millest vähemalt pool peab olema andmekaitseõiguse alal mõnes avalik-õiguslikus asutuses. Peale selle peab kandidaat oskama ühte ELi ametlikest keeltest heal tasemel ja inglise keelt rahuldaval tasemel.

 

Andmekaitse valdkonna administraatori ametikoha tutvustus

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri