Riarthóirí i réimse na cosanta sonraí

Etusivu > Riarthóirí i réimse na cosanta sonraí

An bhfuil tú i do shaineolaí ar chosaint sonraí? An bhfuil tú spreagtha agus an bhfuil taithí agat i réimse an riaracháin phoiblí? Má tá, tá an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí do do lorg!

In oifig an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí beidh caoi agat ar dhul i ngleic le roinnt de na ceisteanna is snaidhmí agus is dúshlánaí dá bhfuil i réimse na cosanta sonraí. Agus tú ag obair mar shaineolaí cosanta sonraí beidh tú ag ullmhú tuarascálacha, tuairimí agus cinntí chun féachaint chuig ceart-léirmhíniú agus ceartchur i bhfeidhm na rialála a dhéantar agus na ndlíthe atá i bhfeidhm i réimse na cosanta sonraí, agus ina theannta sin, beidh tú ag déanamh monatóireacht ar bheartais agus ar fhorbairtí reachtacha i réimse na cosanta sonraí pearsanta.

Tá meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna ar na prionsabail ar a bhfuil an tAontas bunaithe, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall ag cur chun cinn beartas comhdheiseanna, is é sin caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach gréasáin comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir le hiarrthóirí atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais speisialta acu socruithe speisialta a iarraidh chun na trialacha roghnúcháin a dhéanamh.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 26/07/2018.

 

An bhfuil an mianach is gá ionat?

Chun bheith incháilithe iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus cúrsa céime ollscoile a bheith críochnaithe agat a mhair trí bliana ar a laghad agus taithí oibre a bheith agat a fuair tú ina dhiaidh sin i réimse an dlí nó i réimse na cosanta sonraí, ar bhain leath de le cosaint sonraí i réimse an riaracháin phoiblí. Lena chois sin, ní mór eolas maith a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil ar an mBéarla.

 

Forléargas ar ról an Riarthóra i réimse na cosanta sonraí

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal