Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Jesteś wysoko zmotywowanym specjalistą w dziedzinie ochrony danych i masz doświadczenie w administracji publicznej? Jeśli tak, to praca w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) jest stworzona dla Ciebie!

W biurze EIOD będziesz miał okazję zajmować się realizowaniem ambitnych i wymagających zadań w dziedzinie ochrony danych. Jako specjalista ds. ochrony danych będziesz przygotowywać sprawozdania, opinie i decyzje dotyczące interpretacji i stosowania rozporządzenia o ochronie danych oraz innych aktów prawnych w tej dziedzinie. Będziesz także śledził zmiany polityczne i legislacyjne dotyczące ochrony danych osobowych.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce oraz o tym, w jaki sposób kandydaci niepełnosprawni i mający specjalne potrzeby mogą zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do ich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na temat równych szans.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 26 lipca 2018 r.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Aby zgłosić się do konkursu, musisz być obywatelem UE posiadającym dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa lub ochrony danych, z czego połowa w dziedzinie ochrony danych w administracji publicznej. Ponadto musisz dobrze władać jednym z języków urzędowych UE oraz posiadać zadowalającą znajomość języka angielskiego.

 

Konkurs na administratorów w dziedzinie ochrony danych

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa