Administrátori v oblasti ochrany údajov

Domovská stránka > Administrátori v oblasti ochrany údajov

Ste odborník na ochranu údajov a máte skúsenosti v oblasti verejnej správy? Ste motivovaný? Úrad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) hľadá práve Vás!

Pri práci pre EDPS sa budete stretávať s niektorými z najpodnetnejších a najnáročnejších problémov v tejto oblasti. Ako odborník na ochranu údajov budete pripravovať správy, stanoviská a rozhodnutia s cieľom zabezpečiť výklad a uplatňovanie nariadenia o ochrane údajov a ďalších právnych predpisov v tejto oblasti a monitorovať politický a legislatívny vývoj súvisiaci s ochranou osobných údajov.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch pre uchádzačov so zdravotným postihnutím a s osobitnými potrebami, nájdete na stránke Rovnaké príležitosti.

Nenechajte si ujsť túto fantastickú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 26. 7. 2018.

 

Máte potrebné schopnosti?

Prihlásiť sa môžu občania EÚ s ukončeným minimálne trojročným vysokoškolským štúdiom osvedčeným diplomom a s aspoň tromi rokmi odbornej praxe v právnej oblasti alebo oblasti ochrany údajov. Polovica tejto praxe musí byť v oblasti právnych predpisov na ochranu údajov vo verejnej správe. Okrem toho musíte mať dobrú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ a uspokojivú znalosť angličtiny.

 

Administrátori v oblasti ochrany údajov – prehľad

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam